Er det bare kjeltringer på Løvebakken?

Publisert 17.1.2020
Foto: Sfm.no

I Aftenposten så man 7.1.2020 at bedrageridømte Keshvari som Carl I Hagen nå vikarierer for, fremdeles får utbetalt kr. 987000,00 fra Stortinget enn så lenge dette varer. Kanskje dette varer helt til neste valg er over? Altså, folk ser da at det er «lønnsomt å trikse med reiseregninger», og attpåtil få betalt nesten en million for å gjøre det, selv etter at en dom er avsagt i problemet?

Som om ikke det er nok, så har Ulf Leirstein fått tilgang til kr.400 000,- til bruk for en «rådgiver» som er hans egen sønn!! I tillegg så får Carl I Hagen betalt for å møte i Keshvaris fravær. Det kan man nok tolerere så lenge han gjør Kesvahris jobb, men Keshvari burde ikke få mer enn maksimalt det samme som Leirsteins sønn?

Altså Stortinget har ikke i sine «regelverk» tatt høyde for annet enn rette regninger de skal betale ut, men når det blir «krøll i maskineriet», da er det man ser hvor dette svikter. Altså, man har regler som er til for å brytes, ta straff og få betalt for «genistreken» man da har rett til å få «betalt for i en ganske så stor årlig sum?

Til sammenligning med NAV-saken, så er dette en grovere svindel enn hva de som har NAV som inntektskilde ut fra hva det nå måtte bestå i, må vel sies å være barnegrøt i forhold. Altså, man kan mistenke at dette er satt inn i system for at stortingspolitikere bare kan slurve så mye de orker for dette er lønnsomt!! Altså! Man kan får i både pose og sekk, så lenge man ikke har annet man lønner seg med, inntil videre over en viss tid, uten å løfte en arbeidsfinger? Smart eller?

Ellinor Nerbø

Redaktørens merknad: Du er ikke den eneste som stiller et slikt spørsmål, og med full rett. Det ser ut for at tiden da vi hadde ærlige og redelige politikere på Løvebakken og i regjeringer, eksempelvis Trygve Bratteli, Oddvar Nordli, John Alvheim, Hanna Kvanmo, Bent Røiseland, Per Borten m.fl., er definitivt over i Kongeriket Norge, landet som fortsatt hevder å bygge på «kristne grunnverdier». Da skal man ikke stjele fra folk som det gjøres fra pensjonister og trygdemottakere. Når såkalte «kristne» politikere er med på noe slikt, så kan de ikke forvente annet enn å bli møtt med forakt. Noe annet fortjener dem ikke. Det samme gjelder andre partier som støtter ranet av eldre og uføre, særlig de gifte og de som bor sammen. Skammen sitter på andre siden av bordet, og det må «kamerat-gjengen» (teater-gruppen) på Løvebakken bare finne seg i å få servert på trykk. Red.