Er det nødvendig å drive hatpropaganda mot andre trossamfunn?

Publisert 21.8.2023
Ytring.

Verdenssamfunnet har mange ulike religioner og trosretninger. I Norge har vi en lovfestet religionsfrihet. Den omfatter absolutt alle som bor i landet vårt.

I Norge har vi også en grunnlov som sier at «Ytringsfrihet bør finne sted». Det er særlig viktig å merke seg det som står i 2. avsnitt i § 100, «klart definerte grenser» og «tungtveiende hensyn». «Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser».

Mange uskyldige voksne, unge og barn, har omkommet eller blitt lemlestet og invalidisert for resten av sine liv, og forårsaket av ren terror. Årsaken er at en part ikke har villet respektere den andre parts religion. I våre naboland er man redde for terror som kan følge i kjølvannet av slike markeringer hvor koranen blir tent på.

Jeg vil som politiker for Pensjonistpartiet oppfordre alle til å utvise gjensidig respekt for hverandre trostilhørighet.

Svein Otto Nilsen
Bystyrerepresentant og fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet