Er dette så galt da?

Publisert 24.7.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

I avisa Dagen stilles spørsmålet: «Hva har opplæring i swingdans å gjøre på et kristent ungdoms-arrangement?» Og jeg stiller spørsmålet: Er dette så galt da? Synd og dans er et etterslep fra Mosebøkene, der tilbedelses-dansen rundt Arons gullkalv syntes å bringe folket bort fra Gud. Dans i moderne forstand er utfoldelse av livsglede, der to mennesker beveger seg i et rytmisk mønster som passer til den musikkstil som spilles.

At det i mange danse-tilstellinger nytes alkohol, er triste greier – noe kristne ungdommer forhåpentligvis styrer unna. Og det som ofte følger med hva bedøvede hjerner kan finne på. Men det er ikke synd å ha det moro. Synd er å være borte fra Gud. Musikk og livsglede er gaver Gud, og et swing-kurs må da være en fornuftig aktivitet for unge som har livet foran seg. De skal da ikke gå rundt med et mørkesvart, oldkirkelig syn på hva glede og livsutfoldelse er! Unge kristne, la det swinge med god samvittighet!

Terje Haugom, pensj. kirkemusiker & allround.