Er eksperter på barn og unge godt nok skolert?

Publisert 21.3.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

De fleste foreldre ønsker at deres barn skal lære seg å bli selvstendige så tidlig som mulig, videre lære seg å ta ansvar, slik at de omsider kan stå på egne ben. Mange eksperter er ikke enige i det. I dagens Norge, flyter det over med eksperter på barneoppdragelse. Det er ikke måte på råd disse er i stand til å gi en barnefamilie. Men! Er denne (ofte selvoppnevnte) ekspertisen godt nok skolert?

Mens noen barn og unge av begge kjønn, og innen en og samme familie, kan være veldig hjelpsomme, ansvarsfulle, lette og medgjørlige, så kan et eller flere søsken i den samme flokken være rake motsatsen, og enten nå disse barna er hel – eller halvbiologiske. Så har vi barn og unge som allerede i tidlig oppvekst gjør seg bemerket med en livlig og noen ganger farlig fantasi, barn som kan finne på de mest utrolige historier. Mange fortsetter med sine ville fantasier langt opp i tenårene, noen ganger hele livet ut. Er dagens eksperter også oppmerksom på slike svært så viktige forhold?

I dagens Norge bor stadig flere unge hjemme hos sine foreldre til de er nærmere 25 år. Mye av årsaken er at de ikke kommer seg tidligere inn på boligmarkedet av rent økonomiske årsaker. Det igjen skyldes en uansvarlig boligpolitikk som har pågått i flere desennier. Dersom disse ungdommene heller ikke får lære noe som helst om ansvar og forpliktelser mens de bor hjemme, hvem skal da lære dem det etter at de har forlatt hjemmets lune rede? Barnevernet er i hvert fall ikke kompetent til å gjøre det. Det har etaten selv bevist gjennom ganske mange år.

Vi har et gammelt godt ordtak i Norge som sier at, ”tidlig krøkes den som god krok skal bli”. I dag er et slikt ordtak direkte feil i mange eksperters øyne – utrolig nok. Igjen blir det nødvendig å ta fram følgende og ganske så treffende amerikanske ordtak, ”Dam if you do, and dam if you don’t”. M.a.o. Fanden ta den som ikke lærer sine barn ansvar og selvstendighet, og fanden ta dem som gjør det. Man kan og si det på følgende måte. «Si hvordan du vil ha det, så får du det annerledes».

Jan Hansen
Frilansjournalist MNJ/IFJ