Er en del tenåringer og ungdommer late og ansvarsløse?

Publisert 25.4.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mange barnefamilier i Norge har fått oppleve utidig og svært så personbelastende innblanding i deres privatliv. Hovedårsaken skyldes ansatte i skoler og barnehager som har oppfordret barn og unge til å angi sine foreldre for den aller minste bagatell. Slik har et årelangt eller et livsvarig helvete og mareritt begynt for ganske mange. Barnevernet og deres medhjelpere (ofte med sugerøret langt ned i offentlige kasser), har selvsagt gnidd seg i hendene og siden kunnet hente ut store honorarer.

De aller fleste foreldre ønsker at deres barn skal lære seg å bli selvstendig så tidlig som mulig, videre lære seg å ta ansvar slik at de kan stå på egne ben som voksne. Dette holder ikke alle dagens «eksperter» med om. I Norge flyter det i dag over av «eksperter» på området barneoppdragelse. Det er ikke måte på hvor mange råd disse kloke (?) kvinner og menn er i stand til å gi en barnefamilie. Men! Er denne og ofte «selvoppnevnte ekspertisen», selv godt nok skolert Har de selv realkompetanse med egne barn og det å oppdra barn?

Mens noen barn og unge av begge kjønn innen en og samme familie, kan være veldig hjelpsomme, ansvarsfulle, lette og medgjørlige, så kan et eller flere av deres søsken være rake motsatsen, og enten nå barna er hel – eller halvbiologiske. Så har vi barn og unge som allerede i tidlig oppvekst gjør seg særlig bemerket for en livlig og noen ganger til dels farlig fantasi, barn som kan finne på de mest utrolige historier. Mange fortsetter med sine fantasier til langt opp i tenårene, noen ganger hele livet ut. Er dagens «eksperter» også oppmerksom nok på slike forhold?

I dagens Norge bor stadig flere unge hjemme hos sine foreldre til de er nærmere 25 år eller eldre. Hovedårsaken er at de ikke kommer seg tidligere inn på boligmarkedet av rent økonomiske årsaker. Det igjen skyldes en uheldig boligpolitikk som har pågått i Norge i mange år. Dersom disse ungdommene heller ikke har fått lære noe som helst om ansvar og forpliktelser mens de bodde hjemme, hvem skal da lære dem det etter at de har forlatt hjemmets lune rede? Kanskje barnevernet, Stortinget eller Regjeringen? Hva sier «ekspertene»?

Noen barn og tenåringer har også funnet på å angi foreldre til skole og barnevern, og som ren hevn for at de ble pålagt arbeidsoppgaver hjemme som de også fikk betalt for, oppgaver de neppe ville ta noen som helst skade av i voksen alder. Vi har et gammelt ordtak i Norge som sier «tidlig krøkes den som god krok skal bli». I dag er et slikt ordtak direkte feil i mange «eksperter» sine øyne. Igjen blir det nødvendig å ta fram følgende og ganske så treffende amerikanske uttrykk: «Dam if you do, and dam you if you don’t». Man kan og si det på følgende måte: «Si hvordan du vil ha det, så får du det annerledes».

Jan Hansen
Frilansjournalist MNJ