Er Norge en rettsstat?

Publisert 20.3.2023
Foto: Sfm.no

Det har jeg skrevet om før, men nå vil jeg komme i dybden i spørsmålet. Det som følger er ett klart bevis for at Sverige faktisk er en bedre rettstat enn Norge er. Her kommer dommen om den såkalte rettstaten Norge. Begge land har inkasso selskap, hvor disse har sin namsmann, som nå heter namsfogden i Norge og i Sverige heter det Kronofogden.

Nå vil jeg ta for meg det som skjer i Norge når en får en inkasso sak mot seg. Da bør den det gjelder betale det som det som det påstås den skyldige skylder. Blir det ikke betalt om sannheten er om vedkommende skylder noe eller ikke, er ikke så viktig for namsfogden. Jeg var selv offer for denne forbrytelsen, etter at staten hadde brutt Grunnlovens § 97. Den norske namsfogden ligger under politiet. Namsfogden opptrer som en dommer.

Hva er det som skjer i Sverige, når det svenske inkasso selskapet skal true noen å betale om det er en gjeld, eller om det er firmaer som misbruker inkasso selskapene. Joda, de klager, og med det forlanger at Kronofogden tar affære. Men det skjer aldri. I stedet blir skyldner tilskrevet av Kronofogden, at skyldner enten godtar eller avviser, men det er ikke nok å avvise.

Man må komme med en grunn til avvisningen. Da får man til svar at det ikke er noe mer Kronofogden kan gjøre. Og skal inkasso selskapet prøve å få inn pengene, da er det inkassoselskapet som må ta ut sak mot skyldner. Det er slik en ekte rettstat skal opptre, ikke slik det skjer i Norge. Namsfogden i Norge er underlagt politiet. Skyldnere må reise flere tusen kroner for å fri seg fra gjelden. Det spiller ingen rolle om det i utgangspunktet har vært noen som har begått lovbrudd, for det skjer i den såkalte rettstaten.

Hans Bauge
Samfunnskritiker