Er Norge noen rettsstat?

Publisert 16.12.2022
Foto: Sfm.no

Vi vet veldig godt hva man kan vente seg av en rettsstat. Alle fattig som rik er like for loven, men er det slik i virkeligheten? Om en regjering vil fjerne en brysom person, så gjøres det uansett om det er hjemlet i lov å gjøre det, eller ikke. Det heter at man har domstolene. Loven er klinke klar her, man har jo domstolene. Der skulle de vel være upartiske. Men sannheten er en helt annen. Riktig nok har man jo Grunnloven. Det er riktig det, men fungerer den som den skal, neppe.

Advokatsalærene øker, men ikke nok med det også gebyrene til domstolene øker, men så spør man, spiller det noen rolle da? Man kan jo bare søke fri rettshjelp. Det var jo fint at man har en slik mulighet, men sannheten er nok en helt annen. Selv om inntekten er lav når man har behov for denne hjelpen, så kunne inntekten være for høy det året man trengte å gjøre bruk av domstolene. Så er det mange sakstyper som ikke blir dekket av fri rettshjelp.

Vedkommende som er selvstendig næringsdrivende og betaler den skatten han skal, har ingen rettigheter i det hele tatt. Ikke får vedkommende arbeidsledighets trygd om domstolen tar fra han retten til å arbeide. Dette her jeg har skrevet, har virkelig hendt. I tillegg at vedkommende hadde gjeld i næring, var det ingen som tok hensyn til det. Staten brukte namsmannen for å inndrive denne gjelden. Dette er en meget grov forbrytelse begått av statlige myndigheter. Namsmannen sogner under politiet og jeg i den boken jeg jobber på, omtaler jeg at politiet ikke er det politiet det skal være.

Nå har det blitt enda verre vedrørende fri rettshjelp. Tidligere kunne man koble rettsgebyrene sammen med advokatsalæret, men nå må man selv betale rettsgebyrene. Dette betyr at selvstendig næringsdrivende som vil sloss for sitt levebrød, bare kan glemme det. Han har altså ingen rettigheter i den såkalte rettsstaten. Alle de sakene der staten av ulike årsaker fratar nordmenn sine levebrød, uten at det er begått noen forbrytelse av den næringsdrivende, men derimot ved statens handlemåte er det statens myndigheter som begår en forbrytelse mot folket.

I Grunnloven står det klart at alle har rett til å få prøvd sakene for en domstol, men det står også noe annet interessent i Grunnloven. I § 110 står det at staten plikter å ha arbeid til hver Nordman, men der dette ikke er mulig har staten plikt til å utbetale en trygd det går an å leve på. Den retten gjelder også for selvstendig næringsdrivende, men denne blir iskaldt nektet dette. Jeg har skrevet mye vedrørende Grunnloven og Grunnlovsbrudd begått av statlige myndigheter. Nå lurer jeg på om det i det hele tatt er paragrafer i Grunnloven som blir fulgt opp. Eidsvollsmennene som skrev og godkjente Grunnloven snur seg i sine graver over at fremtidens politikere ikke bryr seg mer om Grunnloven. Den norske stat er med det ingen rettsstat i det hele tatt. Det motsatte av en rettsstat er en totalitær stat.

Hans Bauge 
Samfunnskritiker