Erfaringer fra en Høyrestyrt regjering

Publisert 10.2.2020
Foto: Wikimedia

Det er absolutt ikke for tidlig å lage en liten oversikt over hva som har skjedd og ikke skjedd i Norge etter snart 2 perioder med en kald blå regjering. Jeg vil tro at endatil en god Høyre-velgere – kanskje i første rekke forhenværende Høyre-velgere har fått øynene opp for de betydelige og alvorlige tilbakeskritt landet og folket har opplevd under regjeringen Solberg og hennes rekordmange   utskiftete statsråder. Denne regjeringens ettermæle vil utvilsomt være blant de dårligste – sannsynligvis den dårligste i nyere tid. La meg korte ramse opp en del punkter/saker som jeg tror de aller fleste vil være enige om med rette kan betegnes som tabber – selv om Solberg og hennes statsråder og mest forblindete velgere fortsatt vil kalle «reformer».

Vi har her hatt med å gjøre en arrogant regjering med en tradisjonell kald og kynisk politikk overfor mindretallet, de eldre, syke, arbeidsledige og fagorganiserte. Mottoet syntes å være at Hvis du ikke vil så skal du! Konservative regjeringer/politikere liker som kjent ikke ord som demokrati og statsdrevet. I den snevre og ganske primitive konservative tankegang representerer de nevnte ordene sosialisme. Men statsdrevet er faktisk folkets eiendom – vår eiendom – som Høyre/FrP frekt tar seg i rette med å ødelegge!

Erna Solberg antydet moral når det gjaldt å ta terrorkvinnen med 2 barn til Norge. Vi har aldri sett annen moral fra det partiet. Se bare på listen over Høyres «udåder» hittil i regjerings-posisjon! Listen kan gjøres mye lenger. Solberg må aldri mer snakke om moral i politisk sammenheng!

Her er noen eksempler på regjeringen Solbergs vanstyre og overvalsing av folkeflertallet, først representert ved noen såkalte reformer – et begrep som i virkeligheten har vist seg å bety tilbakegang, misnøye både for de direkte involverte og for samfunnet for øvrig:

* Sykehus-reformen og ambulanseflygingen, sentralisering/nedlegging av sykehus, og manglende bevilgninger til sykehusene.

* Politi-reformen som de aller fleste politifolk er helt mot.

* Raseringen av FM-nettet MOT bl.a. nød-etatenes advarsel. Norge skuklle være verdens første uansett farene. I følge eksperter er DAB allerede «gått ut på dato!»

* Liberalisering-forslaget for narkotiske stoffer som Høyre stilte seg positiv til med Venstre.

* Nedtrappingen av diverse militære virksomheter, inkl. Sjøheimevernet, m.m.

* Kommune- og fylkes-sammenslåingen som de aller fleste er helt mot.

* Ødeleggelsen av Norges Statsbaner, dels til tvilsomme utenlandske aktører med dårlig rykte.

* Ødeleggelsen av vårt selvstyre over vannkraften, trusler om overlatelse til utenlandsk overherredømme.

* Økningen av egenandelene for syke.

* Uvilligheten til å gi alvorligs syke mennesker nødvendige dyre medisiner. Staten har angivelig «ikke råd»!!! (Men de har god råd når det gjelder skattelettelser for de rike og milliarder på utdeling til såkalt bistand verden over!)

* Uvilligheten til å fortsette økonomisk støtte til visse typer tannpleie og briller til barn.   Staten har visstnok ikke råd til det heller! Ref. til forrige punkt.

* Fortsatt benektelse av at tannpleie er en del av kroppen og helsen, og at det derfor selvsagt skulle høre under NAV-systemet.

* Utvanning av retten til tradisjonell overtids-betaling for bl.a. butikkansatte. Altså jobbe mer og tjene mindre. Gammel Høyre-politikk!

* Reduksjon av utbetalingene til arbeidsløse og syke. Folk skal altså tvinges økonomisk til å jobbe selv under sykdom!

* Tvangs-sammenslåing av fylker og kommuner – de fleste sa et klart nei til sammenslåingene.   Rundt 85% av befolkningen i Finnmark er mot. Demokrati respekteres ikke av Høyre/FrP.

* Sentralisering av rettsvesenet/domstolene (tingretten). Mest mulig tungvindt for folk flest i distriktene.

* Innføring meningsløs flyseteavgift som ikke tjener noe eller noen.

* Innføring av meningsløs sukkeravgift som fordyrer produksjon og salg av matvarer.

* Neglisjering av trygdetes rettigheter (gifte/samboende pensjonister som fortsatt lovstridig fratas 10% av sin opptjente pensjon). Er ulovlig if. dagens skattelov!

* Neglisjering av oppfølgning av dyrtids/regulerte årlige tillegg til pensjonistene. En uinteressant folkegruppe for Høyre.

* For dem som ønsker et land og en tilværelse i fortsatt forfall, er det bare å stemme Høyre   eller et av partiets allierte mikropartier!

Her er bare noe av Regjeringens ansvarsløse politikk nevnt. Listen kunne mangedobles.   Redsel og gru hvis enda en periode med de blå-blå! Den dagen regjeringen Solberg går av, skal jeg heise flagget og synge nasjonalsangen!

Wilfred Høsteland