Erna, EU og FN er demokratiets fiende nr.1

Publisert 8.6.2020
Foto: Colourbox

Erna Solberg + EU + FN = Demokratiets fiende nummer 1. Hard påstand, tenker du? La oss se litt på hva som “Norges” Statsminister har gjort for å få en slik hard dom.

Solberg-regjeringen, sammen med kollegene fra to andre EFTA-land jobber hardt for å få EU’s Tjenestedirektiv gjennomført så fort som overhode mulig uten at vi velgere får høre eller si noe om den saken! Alt som omhandler unionens Tjenestedirektiv skal skal dermed sendes til EU for godkjenning før det kan vedtas i Storting, Fylkesting eller kommunestyrer! Var det noen som nevnte lokaldemokrati? Vi ser det i vindkraftsaken og med håndteringen met tiltak i forbindelse med Kina-viruset. Nemlig at EU bestemmer. Er det demokratisk?

Direktivet omfatter både byplanlegging, boligpolitikk, energi, helsevesen, skole, eldreomsorg vannforsyning, og søppelhåndtering. Ansvaret for disse tjenestene er i dag hos kommuner og fylkeskommuner. Dette betyr at direktivet vil slå beina under kommune-Norge, og frata befolkningen lokal styring. Og alt dette vil Erna Solberg, Rotevatn, Siv og Krf ha innført så fort så overhodet mulig før befolkningen får sagt sitt. I praksis betyr det at alle større avtaler om innkjøp, drift og vedlikehold av og til statlige, fylkeskommunale og kommunale tjenester skal godkjennes i Brüssel av EU-kommisjonen før et vedtak kan bli gyldig. I artikkel 7 i direktivet, står det klart atskulle vise seg at nasjonale myndigheter har vedtatt det opprinnelige forslaget, kan kommisjonen kreve og pålegge medlemsland å annullere beslutningen. En kan med rette spørre seg om hvem er Erna Solberg og svikerne på tinget statsminister og regjering for? Er dette et selvstendig demokrati verdig?

Så har vi Erna, Siv og Rotevatn sin hodeløse iver etter å legge til rette for at FN også skal få styre landet vårt. Dette ved både å underkaste oss FN’s klimafalsum og den potensielt livsfarlige og uutprøvede «vaksinen» til Bill Gates. Noe som allerede har og som vil påføre oss enorme kostnader i både tapte penger, men også tapte liv uten at vi velgere får et ord med i laget. Når det gjelder FN’s klimasvindel, er det også Erna som er primus motor for å påføre landet vårt katastrofalt store kostnader for at hun skal få beholde sitt viktige (og godt betalte?) verv i FN under dekke av å redde klimaet og verden. Hva har det med demokrati og ytringsfrihet at ting vedtaes i FN’s lukkede korridorer og at de som stiller seg tvilsom til disse antidemokratiske prosessens blir tiet ihjel og til og med idiotforklart, straffet om de våger å stille kritiske spørsmål?

Maurice Newman som er rådgiver for Australias statsminister Tony Abbott, sier i klartekst at FN bruker miljøkatastrofisme og tilbakevist og ugyldiggjordt “climate change” vitenskap (dvs. ren forsknings-svindel), som middel for å påføre verdens befolkning en planetær diktatorisk verdensregjering ledet av FN selv. Og han er ikke alene om å si det, selv om det ikke er politisk korrekt i Erna og Rotevatn sine kretser. Jeg har alltid avvist såkalt New World Order teorier som konspirasjonsteorier. Men etterhvert tegner det seg et stygt bilde av hva slags antidemokratiske krefter Erna, regjeringen og stortinget støtter av antidemokratiske utspill og vedtak. Noe som gjør at jeg faktisk er enig med Maurice Newman.

Dette er bare et par av hndrevis av prosesser, tiltak og vedtak Erna Solberg med god støtte av nesten hele stortinget jobber hardt for å begrense demokratiet, tilsidesette grunnloven og kvele ytringsfriheten. Her bruker de hjelp fra Fake News og den Orwellske trollfabrikken faktisk(feil).no til å demonisere kritikere med karakterdrap fremfor saklig opplysninger siden de ikke har saklige fakta som egner seg som motargument. I og med at hun egentlig tjener mektige kapitalkrefter, EU og FN, kan en undre seg om hvem er det Erna EGENTLIG tjener? For i tittelen skal hun tjene Norge og den norske befolkningen.

Dette er noe vi i Demokratene Vestland Fylkeslag har hatt og vil ha sterk fokus på i fremtiden og ønsker å reversere. Vi vil være herre i eget hus og vil styrke lokaldemokratiet og kommuners selvbestemmelsesrett. For i Norge er det du og jeg som skal bestemme, ikke en snylter av en byråkrat i EU, FN eller styrtrike milliardærer som vil støvsuge statskassen vår ved hjelp av en korrupt statsminister.

Svein Arne Grønnevik
Leder, Demokratene Vestland Fylkeslag