Erna må fratas gullkortet

Publisert 9.4.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Den 5. april kom nyheten om at Norge på vegne av regjeringen Erna Solberg, ved utenriksminister Søreide, i disse koronatiden viser økonomiske muskler og ekstra stor generøsitet – ikke ovenfor nordmenn og Norge, men til resten av verden. Dette til folk og nasjoner som ikke liker Norge og nordmenn, men som alltid elsker norske olje milliarder – når regjeringen øker den allerede store milliardstøtten støtten fra hele: 5,5 milliarder til 6,5 milliarder norske skattekroner.

Nå vil Norge gi og sette enda ny norgesrekord i såkalt statlig «humanitær støtte» som for mange kan høres fint og fornuftig ut, men samtidig med dette står store uløste oppgaver i kø i vårt eget fedreland – uten at regjeringen og stortinget vil gjøre noe nevneverdig med dette annet en snakk – og enda flere nye utredninger.

Glemt er: Minstepensjonister, uføretrygdede, syke unge og gamle, arbeidsledige, barnefattigdom, personer med nedsatt funksjonsevne, kreftpasienter, voldsofre, veteraner og kronisk syke – dette bare for å nevne noen av de som Demokratene heller vil bruke norske skattemilliarder på i en vanskelig korona-tid for det norske folk.

Norge har som nasjon alltid vært i verdenstoppen når det gjelder alle former for bistand og hjelp til andre nasjoner. Årlig yter norske skattebetalere ca 40 milliarder i ordinær bistand. I tillegg kommer ekstraordinære bevilgninger til nødhjelp og støtte til land som: Kommunist kina og islamske regimer.

Er det virkelig bare Demokratene som mener at koronakrisen som har ført til et økonomisk uføre i Norge – nå må sette Norge først ved å hjelpe de enkeltpersoner, familier og næringsdrivende som sliter med å få endene til å møtes – og ikke minst de 1000-vis av norske arbeidsplasser og livsverk som allerede dessverre grunnet korona – nå har går i tusen knas, Erna?

Vidar Kleppe
Tidligere stortingsrepresentant og nå politisk nestleder i Demokratene