Erna tar stadig fra de fattige

Publisert 2.6.2020
Foto: Colourbox

Hvert år gir Erna Solberg 73 milliarder til integreringstiltak, 40 milliarder til bistand, 40 milliarder til ”klimatiltak”, og enda flere milliarder til WHO og FN, hvor effekten er nesten null. Det kompenserer hun med å redusere bevilgningene til pensjoner, dagpenger, sosialhjelp, kreftmedisiner, veier og jernbaner?

I budsjettet skriver regjeringen: Vi har lenge visst at vi fremover ikke kan lene oss like mye på inntektene fra oljevirksomheten som tidligere. Samtidig som rommet for økt bruk av oljeinntekter blir mindre, vil vi i årene som kommer, gradvis få høyere utgifter til pensjoner og helse- og omsorgstjenester. Velferdsstaten er basert på at forholdet mellom det vi yter, og det vi mottar, ikke kan bli for skjevt.”

Har Erna Solberg og Jan Tore Sanner helt glemt at de som i dag er pensjonister og vi som snart blir pensjonister, allerede selv har betalt inn til vår pensjon. En pensjon vi får tilbake ca. 60% av fordi 40% av det jeg betaler, inn skal dekke pensjon til mennesker som ikke har betalt inn et øre hele sitt arbeidsløse liv? Og da er uføre unntatt, da de går på et annet budsjett enn alderspensjon. Så da er mitt spørsmål til Sanner: Hva bruker du min pensjonspremie i Folketrygden til siden min fremtidige pensjon jeg selv har betalt, blir en belastning for statsbudsjettet?

I forbindelse med Corona Pandemien er det på papiret blitt lettere å få arbeidsledighetstrygd. Men fremdeles står mange som er permittert eller arbeidsledig, uten reell hjelp til å overleve. Spesielt ringevikarer som enda ikke har fått seg fast jobb fordi de ikke eksisterer. NAV er også grovt underfinansiert og dermed underbemannet for situasjonen vi er i. Og allerede nå er det varslet at de få gode tiltakene rettet mot både arbeidsgivere og arbeidstakere snart skal reverseres selv om det ikke er arbeid å oppdrive. Altså enda en gang er det de svakeste som blir salderingspost på statsbudsjettet.

Hva med å heller se litt på gavmildheten Erna viser mot EU og FN? En gavmildhet som fører til at pasienter dør i Norge, og fordi vi “ikke har råd” til å redde livet til kreftpasienter og andre med livstruende sykdommer? En gavmildhet som koster oss så mye at det meste av produksjonsbedrifter er flagget ut til Kina og andre lavkostland. Hva med å se litt på skatte og avgiftsregimet som i dag er et hinder for å etablere produksjonsbedrifter i landet? Vi burde ha lært av Corona pandemien at det ikke er særlig lurt å skremme viktig industri til Kina.

Når oljeeventyret er slutt trenger vi flere arbeidsplasser på land. Hva med å se litt på hva som må til for å tette handelslekkasjen til våre naboland? Vi kunne gjort som Danmark gjorde ved å senke en del skatter og avgifter på varer danskene foretrakk å kjøpe i Tyskland. Det var vellykket. Vi kan med synergier lett sysselsette nesten 20 000 personer mer enn i dag ved å harmonisere avgiftsnivået i varehandelen. Hva med å se på skatteregimet på Norske sjøfolk på Norske skip? Vi kan lett få 50 000 arbeidsplasser der med synergier på sikt.

Listen er lang på hvilke tiltak en kunne gjort for å ikke gjøre hverdagen verre for de som allerede sliter og sitter nederst ved bordet, og heller legge til rette for at folk kan ha en jobb å gå til. For det hjelper pinlig lite å skvise en sitron som allerede er tom. En får ikke flere mennesker i jobb når jobbene ikke er der. Da er det Demokratene Vestland Fylkeslag sin bestemte mening at de 200-300 Milliardene som med dagens regjering kastes bort til kreti og pleti både i Norge og ute i verden, brukes i Norge.

Norske kreftpasienter skal ikke måtte dø fordi Erna, Rotevatn med flere bruker våre skattepenger for å sikre seg godt gasjerte skattefrie verv i FN og andre steder. Det er vi som folk og nasjon som har tjent pengene, og de skal ikke gis bort på tant og fjas. Vi vil ikke selge Norge på rot slik som Erna, Sanner og resten av Stortinget vil. I motsetning til regjering og Storting vil Demokratene bruke pengene i Norge til å bygge landet, ikke minst sikre innbyggerne i Norge et verdig liv med arbeid til alle. Vi vil også ha en velferd som tar vare på syke, eldre og svake i samfunnet. Og det selv om vi snur nedgang til oppgang.

Svein Arne Grønnevik
Leder, Demokratene Vestland Fylkeslag

Redaktørens merknad: Det artikkelforfatteren her beskriver, stemmer overrens med de faktisk forhold. Fakta-sjekk kan jo etterprøve det som her framkommer om de så måtte ønske. Erna Solberg er stadig ute og hevder at «vi hjelper hverandre». Ja, hun snakker helt sant når det gjelder å hjelpe sine rike venner med flere og mange milliarder på bok. Hun lyver derimot så det renner av henne når det gjelder vanlige arbeidsfolk. For hvor når har Høyre vært et parti for alle mennesker? Aldri noen sinne såvidt vi vet. Corona-krisen er et særdeles godt eksempel på forskjellsbehandlingen som Høyre-regjeringen også bedriver. Og stikk i strid med bla. den norske grunnlovens § 98. Men akkurat den loven er som luft for Høyre-regjeringen. Her er det kun sine egne man tenker på, og resten gir man blanke f*** i. Red.