Et forsvar i krise?

Publisert 16.1.2021
Foto: Forsvaret

At man skulle få lese at krisen i forsvaret er så stor som det er antydet, så må staten inn med milliarder mer enn de milliardene de har satt av til vårt forsvar. Når man ser at militære bygg står og råtner på rot, så tenker man på hvordan det stod til i1939 like før siste verdenskrig.. De som har vokst seg inn i norsk forsvar de siste femti åra vet nok ikke så mye om datidens tilstand. Dette bør inn i opplæringen til dagens forsvar som en del av historien om hvorfor vi skal ha et forsvar i Norge. Dette er ingen lek i lekegrinden, dette handler om å holde Norge fritt for uroligheter for å si det mildt.

Nå sitter der en forsvarsminister fra nord som klart ikke har peiling på tingene tilstand i kraft av det innlegget som nå Samfunnsmagasinet klargjorde. Dette er nesten slik at det er skremmende at tilstanden er dårlig som dette viser til. Så kan man ta dette med utdanningen i forhold til praksisen man skal utøve i militær sammenheng. Ta nå for eksempel utdanningen i sjøforsvaret. Svært mange mener jo at fregattulykken skyldes dårlig utdanning som årsak til dette. Det leser man om i ditto nettaviser, hvor det hagler med teorier om hvorfor dette skjedde. Noen skylder på at kvinner fikk innpass i det norske forsvaret og de som trakk loddet om sjøforsvaret fikk «delvis skyld for» fregattulykken.

Altså, det finnes mennesker som i fullt alvor tror på at kvinner i båt fører til ulykker…altså, man mener at de ikke har noe der å gjøre..?? Hørt på tull.. En utdannelse er vel lik for begge kjønn, men man bør se hvor man skal gå??? Så kan man se på hæren.. Hvor er der tiltak som kan avhjelpe situasjonen?? Dette er vel også forsvarsministeren og forsvarssjefens ansvar?? Ministeren skal finne pengene, og forsvarssjefen sørge for hvor pengene skal brukes tenker jeg. Så ligger vel noe av beredskapsordningen også innenfor hos forsvaret? Her er det også mye som sikkert nok ikke er som det skal. Når man skal nevne det som ikke er «som det skal» i dette landet så er det nok svært mye man kan sette fingeren på. Det er en helt klar sak!! Men å lite på at andre stater skal «hjelpe til» når man trenger det, det man hjelper hverandre når behovet er der, det ser alle, men hva når alle trenger alt, hva skjer da?? DA kommer man til kort er jeg redd???

Ellinor Nerbø