Et sorterings-samfunn uten moral!

Publisert 29.5.2020
Foto: Colourbox

Den nye loven som nylig ble vedtatt bl.a. om fri sortering av uønskete barn, er ensbetydende med drap.  Men AP, SV og Venstre vil legalisere sortering av 1. og 2.rangs mennesker. Det er altså en utvidelse av abortloven som allerede fra før tillot mye av det samme.  Downs syndrom (og andre handicap) skal altså forsøkes utryddet i Norge slik de langt på vei har klart det på Island og i Danmark.  Slike flotte mennesker har vi ikke lenger plass til eller råd til. Alle skal vær så god være av A-4 format – sunne og friske.  Hvor er moralen og empatien?   De er begge allerede avgått ved døden blant nevnte politikere – og blant en del andre.

Det hykleriske og paradoksale er jo at samtidig vil disse destruktive politiske kreftene importere flyktningebarn i stort antall til Norge – mens altså mange av våre egne ikke skal få se dagens lys grunnet visse handicap som nå blir mer og mer uønsket.

Det er vanskelig – for ikke å si umulig – å finne ord.   Vi går mot et samfunn fra kjølig til dypfryst!  Og i spissen står AP, SV og Venstre – med noen halehengere fra andre partier.  Hvem tør – med hånden på hjerte – å stemme inn slike mennesker…?

Wilfred Høsteland