Europas mest antisemittiske land!

Bergen. Publisert 14.2.2017

Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox

I følge avisen «Midtøsten i fokus» mottar palestinske terrorister 3 millioner kroner fra Norge HVER DAG!  Det vil si at av våre skattepenger bevilger våre såkalte folkevalgte over 1,1 milliarder kroner til dem vært år (pr.2016), og vi kan vel gå ut fra at beløpet blir øket for 2017.   Det norske utenriksdepartement misbruker altså våre skattepenger på den mest groteske måten.  Og vi vet jo at der også deles ut milliarder til andre like meningsløse formål rundt om i verden.  Hvem var det som sa at vi ikke har råd til å gi våre egne pensjonister det de har et legitimt krav på av pensjon?!  Selvsagt har vi ikke råd til det når flere ganger så store midler deles ut med rund hånd til all verdens merkelige regimer og formål. Dette skjer uansett om Norge har en rødgrønn eller blå-blå regjering!  (Det er valg i år –  HUSK DET!!!)

Og når vi snakker om norske politikeres (og mediefolks) antisemittiske holdninger, så kan vi jo også ta med at Kommunestyret i Tromsø vedtok 14.desember 2016 å boikotte israelske varer og tjenester.  Vedtaket kom 4 uker etter at Bystyret i Trondheim gjorde et lignende vedtak!  Det er jo interessant å ta med at i følge Arendals ordfører Geir Fredrik Sissener (H) er boikott av Israel i strid med folkeretten.  Han vet nok hva han snakker om, for dette har vi også hørt fra annet pålitelig hold.

Vi vandrer litt videre i norsk antisemittisk politikk: SVs viktigste kampsak i Kristiansand er ikke skole, eldreomsorg eller klima. Det viktigste er å kjempe for boikott av jøder de mener bor på feil sted.  Dette også i følge referat fra «Midtøsten i fokus» nr. 1, 2017. Nå vet vi jo så inderlig vel fra før at venstresiden pluss en del ditto orienterte organisasjoner som f.eks. Kirkens Nødhjelp, Leger uten grenser, Norsk Folkehjelp, KFUM/KFUK, og noen enda mindre seriøse «idiotklubber» som bl.a. den såkalte Palestinakomiteen også er en antisemittisk sak. Så vi får stadig bekreftet hva som kom frem for noen få år siden – at Norge er Europas mest antisemittiske land!

Hadde den lille mannen med barten levd i dag, ville han nok ytret ønske om å få Norge som en av sine nærmeste allierte!