Europeisk uro ikke bra for freden og samarbeidet!

Bergen. Publisert 14.3.2017

Av Terje Haugom. Politisk kommentator MOD
Foto: Colourbox

Det er mye uro blant befolkningen i en del europeiske land for tiden. Nederland og Tyrkia har det verst, men både i Sverige, Tyskland og Frankrike skjer det sporadiske opptøyer, der politi må bruke relativt harde midler for å dempe og spre gemyttene.

Utav alle tenkelige årsaker til bråket, er flyktningestrømmen fra Syria og lykkejegerne i gummibåter fra Afrikas nordkyst de som synes å være hovedårsakene til ståheien. I kjølvannet av dette følger mangelfull og lite forberedt mottakerapparat og integrasjon, og kultur- og religionsforskjeller – som igjen har ført til sterke høyre- populistiske grupperinger og ledere, rotløse ungdomsbander og vold, konflikter og demonstrasjoner. Med et bakteppe av presidentvalget i USA, Brexit, og et NATO som knaker i samholdet – og samtidig sørger for å irritere Russland -, bør nå alle gode makter hjelpe til med å skape ro i rekkene, og den gode dialog mellom Europa, USA og Russland må omgående gjenopprettes – og pleies!

Den eskaleringen vi er vitne til nå i Europa og EU, er ikke bra for fredens og samarbeidets sak. Ingen er tjent med åpen konflikt eller krig, som absolutt bør ligge bak oss i historiens skrekk og gru. Dialog, gjensidig respekt, nedrustning, og fokus på å hjelpe der nøden rår, – bør være agenda for den vestlige verden.

I land hvor militante, ekstremistiske grupper styrer og herjer, har man som fredsforkjemper ikke annet å gjøre enn å slå den slags ned med makt. Der ørene og hjertene er stengt for fornuftig dialog, er der ingen annen utvei. Og så må landet få ledere som er i stand til å lede folk og land, sørge for at alle får nok mat og medisin, rent vann, og tilstrebe demokratiske prinsipper. Verden kan ikke tillate diktatorer som kun sørger for egen makt og rikdom, mens folket sulter!