Fagert er landet

Publisert 26.2.2021
Foto: Colourbox

Norge er velsignet med mange verdifulle ressurser. Vi har ganske frisk og ren luft, rikelig med ferskvann i innsjøer og elver, en vakker og variert natur, fisk i havet langs vår lange kyst, i vann og elver, olje og gass under havbunnen, viktige metaller i berggrunnen, et prektig landbruk og matforedling, skog nok til oss som bor her, ren, fornybar energi, og mange andre goder som landet gir oss, – og en rik kultur og historie å se tilbake på, og som vi må føre videre!

Det som er viktig – med så mye verdifullt rundt oss og for oss som bor her, – vi må stå sammen om å verne alt dette vi norske kvinner og menn setter slik pris på. Vi må se framover, og sørge for at det er vi som bor her som skal bestemme hvordan vi skal administrere, foredle og bruke alle disse flotte ressursene våre. Ingen pamper i Brüssel skal bestemme noe som helst over det vårt eget Norge har å by på. Norsk selvråderett over landet og ressursene må være meislet inn i våre hjerter, og intet av dette skal noen gang havne på fremmede hender!

Terje Haugom, medlem Demokratene.