Ble falskt beskyldt, falskt anklaget og uthengt som svindler!

Halden/Bangsund 29.1.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Arrangert foto: JH Media

Nåværende partileder i Moderatene, Kjell Arne Sellæg, har i flere år blitt falskt uthengt og falskt anklaget for bl.a. grovt bedrageri og skatteunndragelse av sentralstyret i Demokratene i Norge. Demokratene i Norge framsatte i fjor slike påstander i en ”anmeldelse” til politiet i Agder. Det ble også fra flere påstått at Kjell Arne Sellæg, personlig var blitt anmeldt av det offentlige hvilket også senere viste seg å være direkte usant.

Partilovnemnda politianmeldte partiet Demokratene i Norge for det en best kan kalle for regnskapsrot. Partilovnemnda hevdet i sin anmeldelse at det var mistanke om underslag på flere hundretusen, hvilket heller ikke stemmer med de reelle fakta. Kjell Arne Sellæg har allerede foretatt motanmeldelse av sentralstyret for Demokratene i Norge for de særdeles grove falske anklagene, og er meget klar på å kreve både erstatning og oppreisning.

– Det er jo helt utrolig hva enkelte kan finne på av rene løgner og falske anklager, sier Kjell Arne Sellæg til sfm.no.

Du fikk en e-post ved juletider i fjor, og hva inneholdt den?

– På selveste lille julaften fikk jeg og mange flere en e-post, og hvor igjen de falske anklagene mot meg ble framsatt. Men her er det som virkelig skjedde. Jeg hadde et debetkort og ikke et kredittkort, og som kasserer – som heller ikke var meg, satte inn penger på etter hvert som jeg leverte inn bilag for mine utlegg. Jeg leverte også kvitteringer for reelle utlegg der min private bankkonto ble benyttet. Disse skulle jo også bokføres og krediteres meg.

Hva skjedde videre da?

– Regnskapet som vedkommende i e-posten refererte til er fra år 2010, og det er blitt brukt mot meg i snart 7 år, men er faktisk foreldet for over 5 år siden. Jeg vil likevel til bunns i dette såkalte regnskapet, og som ble revidert av vedkommende som sendte ut e-posten og ikke av daværende kasserer. Dette regnskapet er også blitt sendt verden rundt og har vært omtalt en rekke ganger, blant annet i magasinet Dine Penger. Det er nå på tide å få denne saken opp og ut av verden. I regnskapet som vedkommende offentliggjorde, står mitt debetkort (ikke kredittkort) og hva jeg har brukt pengene på. Summen er på kr. 119 695,22. Dette er penger jeg brukte for å bygge opp partiet Demokratene i Norge.

Du var jo med i Demokratene fra 2006

– Ja, det er riktig og først som generalsekretær. Jeg reiste bl.a. land og strand rundt for å skaffe underskrifter, slik at partiet skulle kunne bli registrert i Partiregisteret. I den forbindelse er alle bilag levert pluss bankutskrifter. Det som derimot ikke er tatt med, er de pengene jeg tok fra min private konto og sendte inn bilag på, som også var levert til revidering. Disse skulle selvfølgelig ha vært med som bilag i regnskapet, men de er ikke medregnet av en eller annen grunn. Denne kontoen gir jeg nå politiet full adgang til.

Du hevder at det er mye som mangler?

– Ja, det er korrekt. Det mangler flere opplysninger om lønn og telefonutbetalinger, som ikke har gått til meg. Det mangler også et større lånebeløp som partiet skylder, altså et helt galt regnskap. Og til informasjon så hadde heller ikke vedkommende som reviderte regnskapet for 2010 tilgang til regnskapet fra 2009. I forbindelse med regnskapet for 2010, så politianmelder altså ”sentralstyret” i Demokratene i Norge meg for bl.a. bedrageri, grovt bedrageri, svindel, grov svindel, skattesvindel og grov skattesvindel osv. Jeg blir videre anmeldt for et underslag på flere hundre tusen kroner.

Vi forstår det slik at det nå blir en rettssak av dette?

– Hva påtalemyndighetene bestemmer seg for å gjøre, kan jeg ikke uttale meg om. Men jeg er overhodet ikke bekymret for min egen del. Når politiet nå får de reelle tallene, vil de se at jeg har lagt ut nærmere kr. 60 000 fra min private konto, penger som ikke er regnet med i regnskapet. I 2011 hadde ”svindelsummen” gått fra å være kr 119 695,22 helt ned til kr. 72 000,-. Forstå det den som kan.

Hadde du noen gang tilgang til partiets kontoer?

Nei – overhodet ikke, og det vet jo også banken og hele styret. Jeg vil få tillegge at jeg heller ikke hadde prokura under min tid i Demokratene i Norge. Jeg har aldri hatt tilgang til noen av partiets kontoer. Jeg måtte alltid levere bilag for så å få godkjent og tilbakebetalt det jeg hadde lagt ut. Da dette nå er blitt en politisak, så ønsker jeg ikke å komme med flere detaljer. Disse vil komme i en eventuell rettssak. Nå skjønner de fleste også hvorfor jeg omsider forlot partiet Demokratene i Norge. Jeg avslutter med å si at man kommer lengst med å holde seg til sannheten.

I dag er du partileder for Moderatene, hvordan går det?

– Det går meget bra og jeg trives godt, ikke minst fordi jeg omgås med mennesker som jeg kan stole 100 prosent på. I Moderatene jobber vi nå med flere viktige saker, og vi driver politikk slik et politisk parti skal gjøre iht. sine vedtekter.

Sfm.no følger opp saken.