Familiebedriften NRK

Publisert 25.8.2021
Foto: Wikipedia

Det har gjennom årene vært diskutert en god del blant folk når det gjelder NRK som familiebedrift. Det har jo vært tradisjon at flere i samme familie har vært å finne i institusjonen – både fra samme generasjon og andre slektninger i yngre generasjoner. Navnene – som i mange tilfeller har vært relativt sjeldne – kan jo ikke ha vært tilfeldig. Tidligere var det vel ofte spydigheter om at hvis man hadde partiboken for medlemskap i Arbeiderpartiet i orden, så var det lettere å få en stilling i NRK. Kanskje var det noe i det.

Der finnes fremdeles flere fra samme familie i NRK – ikke minst i DAB-radio-kanalene. Der er jo en love-bestemt regel, så vidt vites, at alle stillinger i offentlige institusjoner skal utlyses. Dette har nok ikke alltid blitt overholdt m.h.t. NRK. For det første har der sikkert vært andre som gjennom årene har vært enda bedre kvalifisert enn visse i samme familie, og for det andre kan man jo med god grunn lure på om der er opprettet en del unødvendige «tullestillinger» for å kunne plassere familiemedlemmer i huset på Marienlyst.

En vesentlig del av NRKs programmer både i TV og radio er repriser, så der produseres tydeligvis ikke særlig mye i forhold til antall ansatte. En kjent mangeårig medarbeider i NRK radio uttalte da han som pensjonist passerte huset med en annen bekjent – pekte opp på NRK-bygget og sa;- «der oppe sitter der mange ikke-produktive mennesker i godt lønnete jobber»!   Ja er det ikke det man gjerne kaller «lik i lasten»….?

Det er kanskje på tide at NRK blir helt fri fra Staten – selv om vi ville bli belemret med stadige reklameavbrudd der også…..?

Wilfred Høsteland