Fanatismen råder også i Norge

Publisert 13.8.2021
Pressefoto: MDG Thomas Ekstrøm

Dette er skremmende! Når til og med FN går hen og skremmer opp folk med dette klimahysteriet. Nå virker det som at alle disse verdens klima organisasjonene mener at disse brannene og oversvømmelsene og ekstremregn er skapt av Norge. At alt dette er menneskeskapt og at det er Norge som står bak. Det var vel litt feil, det er MDG som påstår det med uttalelser som kutt ut oljeutvinning, skrot alle biler som går på fossilt drivstoff. Gjør byene til døde byer, så vil verden reddes. Hva så med alle fabrikkene som har forlatt Norge til Kina, der de bruker kull for å drive fabrikkene.

Dette forklarer hvorfor det ikke hjelper noe på utslippene det Norge gjør, når fabrikker som var i Norge blir sendt til kina og det at kineserne og bl.a. Russland bruker kull i drift av fabrikker. Her skjønner de ikke hvorfor det ikke hjelper noe hva Norge og de andre europeiske land gjør for å minske utslippet. Svaret på det er svært enkelt. Da Norge hadde fabrikker drevet med kull, var utslippene i Norge. Nå har altså Kina fått disse utslippene. Med dette hjelper det ingenting hva Norge og den sak skyld Europa og USA gjør i det hele tatt. Det hjelper ikke i det hele tatt, så lenge Norge har solgt fabrikker som bruker kull til Kina. Riktig nok har utslippene i Norges sunket, men ikke på verdens basis. De ble bare flyttet fra Norge til Kina.

Riktig nok har jorden bestått flere millioner år lenger enn menneskene og hele tiden har klimaet forandret seg fra kaldt til varmt og omvendt. Det har vokst palmer på Svalbard. Fra istid til tropetemperatur. Hvordan kan det så gå an? Det var jo ikke da noen mennesker som kunne foreta utslipp. Da vil jeg prøve å forklare litt her. Klimaet kan ikke forandres nevneverdig av menneskene. Det er solen og månens plassering i forhold til jorden som spiller en vesentlig rolle i denne syklusen, men jordens kjerne spiller også en vesentlig rolle i dette spillet.

Nå er det slik da, at det å få folk i panikk, det ligger det mye penger i. MDG sier ikke i klar tekst sagt. Sats på oss og jorden vil bestå til evig tid. Når så MDG sine disipler vokser i antall, betyr det mye penger til dette partiet som spår verdens undergang, uten å ha dekning for hva de sier, annet enn FN sitt klimapanel, som heller ikke har dekning for sine påstander.  Denne Paris avtalen, der verden rett og slett har latt seg hjernevaske av fanatikere som tror de vet mer enn folk flest og se på historien fra jordens barndom, er litt for anstrengende for den menneskelige hjerne. Så her i dette som Donald Trump påstod, som gjorde at han meldte USA ut av Paris avtalen, så her gjorde han noe rett da, ikke bare gale ting.

Hans Bauge
Samfunnskritiker