Farlig likegyldighet vedr. kontroll av medisiner

Publisert 20.1.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ

Ved hvert reseptbelagt medikament følger det med et pakningsvedlegg og ikke uten grunn. Dette samme gjelder preparater som selges fritt over disk. Mange gir blaffen i å lese dette vedlegget – dessverre. Som en direkte konsekvens har mange fått alvorlige bivirkninger som har krevd akutt helsehjelp. Og med det store ekstra kostnader.

I et slikt pakningsvedlegg står det oppført de fleste kjente bivirkninger som er meldt inn til helsemyndighetene og produsentene. Det burde særlig være kjent for alle redaktører og journalister at alle medisiner, kan gi en eller annen form for bivirkning – uansett produsent. Ikke alle får bivirkninger.

Av et slikt pakningsvedlegg går det meget klart fram hvilke bivirkninger noen kan få, eksempelvis i forbindelse med inntak av andre medisiner – samtidig, og basert på innrapporterte forhold. Eksempelvis 1 av 10 kan få xxx, 1 av 100 kan få xxx, 1 av 1 000 kan få xxx, 1 av 10 000 kan få xxx osv.

Noen vil alltid få bivirkninger av medisiner, noen ganger med fatale konsekvenser, særlig om man ikke sjekker eventuelle kontradiksjoner (interaksjoner). Det er særlig viktig at enhver fastlege gir seg tid til å sjekke at deres pasienter ikke får seg tildelt medisiner som de bør unngå, og som i verste fall kan gi pasientene skader både innvortes og utvortes.

I forbindelse med Covid-19 pandemien bør leger være særdeles varsom med hvem de tilbyr vaksiner til. Mennesker med flere underliggende sykdommer har allerede dødd etter å ha blitt vaksinert mot Covid-19. Så langt har man ikke fått bekreftet om vaksinen var årsaken, og det i seg selv maner til stor varsomhet fra alt helsepersonell.

Her kan dere lese mer om bivirkninger: https://www.felleskatalogen.no.