Farlige broilere med uakseptable holdninger

Bergen 9.9.2016
Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox

De borgerlige ungdomspartiene ser ut til å ha en gjeng tankeløse egoister som liker å provosere så vel syke mennesker som pensjonister.

Det er vel stort sett disse forfinete pappaguttene i Unge Høyre som dominerer, men Unge Venstre og FrP’s ungdom har også hengt seg på det uvettige hylekoret. Jeg sikter til utspillet om at sykelønnsordningen ønskes satt betydelig ned. Det skal nemlig ikke lønne seg å være syk, heter det i de hjernedøde ungdommenes hoder. Da går jeg ut fra at dette også gjelder når disse broilerne selv blir syke!!

Erna Solberg rykket raskt ut og forsikret at sykelønnsordningen ikke står på dagsorden. Men så vidt jeg husker har den samme kyniske ideen tidligere vært fremmet nettopp av moderpartiene både til Høyre og FrP, så den forsikringen fra Erna Solberg tror jeg ikke man skal la seg berolige av i særlig grad. Det er velkjent Høyrepolitikk og svekke de svakeste i samfunnet – og å redusere lønnstakernes rettigheter – jfr. inngrepene fra Høyre i arbeidsmiljøloven som allerede har begynt å få merkbare negative følger! Og Høyres skolepolitikk med den så mye omtalte fraværsdag-begrensingene, har allerede gjort livet vanskeligere for elever som har mer eller mindre kroniske helseplager både fysisk og psykisk.  Men også dette er jo Høyres kalde blå politikk.

Venstre er blitt et nærmest ekstremt asosialt parti, med en svært stygg holdning til pensjonistene og deres rettigheter, så jeg vil tro at Unge Venstre også har fått en del av Trine Skei Grandes anti-pensjonistholdninger, og følgelig også å drive en hånlig og nedverdigende politikk overfor syke mennesker. Dette er ikke det samme Venstre som i sin tid hadde menneskelige storheter som Bent Røiseland og Gunnar Garbo i toppskiktet. Venstre har kortsluttet fullstendig under Pokemonslaven Skei Grande. Partiet er kommet på sperregrensen og har også vært under noen ganger. Det tror jeg både pensjonistene og syke og uføre skal være svært glade for.

Men er disse ungdoms-politikerne farlige da? Med slike holdninger som de nevnte gruppene igjen har vist, så vil vi om ikke mange år få en ny generasjon yrkespolitikere med holdninger som ikke er akseptable verken i vårt demokrati eller i vår velferdsstat. De prøver jo allerede å bryte ned velferdsstaten som er møysommelig bygget opp gjennom en 70-års periode. Jeg har sant og si liten tro på at de tar til vettet som «voksen-politikere»! Derfor er dette farlige broilere som utvilsomt vil prøve å ta sine kyniske ideer med seg inn i virkelighetens verden.

Er KrF noe bedre? De ville jo for en tid siden øke strømregningene for å finansiere mer såkalt bistand og flere innvandrere. KrF er mer opptatt av utlandet enn av våre egne eldre og syke. Men med en såkalt kristen formann som har prestert å gå og vifte med «regnbueflagget», har jo også med det jaget en del medlemmer ut av partiet. Formannen er tydeligvis fortsatt en umoden broiler!

Det eneste av de etablerte partiene som fortsatt synes å ha vettet i behold er faktisk Senterpartiet, – men jeg har ikke tenkt å stemme på dem likevel! Jeg bare håper de holder en viss avstand til sin tidligere allierte – AP! Vi har sett med FrP hva det vil si å havne i lommen på et større parti og deretter fungere som en viljeløs marionett!