Hva feiler lederen av SV?

Bergen 7.10.2016
Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: JH Media

SV’s Lysbakken ytrer ønske om en såkalt nasjonal boligskatt.  Et slikt meningsløst og hensynsløst forslag er en radikal videreføring av visse andre minipartiers ønske om at alle skal betale boligskatt.

Boligskatt er vel samfunnets mest umoralske skatt slik det allerede er i dag! I Bergen er huseierne pålagt – diktatorisk – å betale for politikernes udugelige og ansvarsløse økonomiske politikk – både fra AP og Høyre i form av en ublu og høyst urettferdig/urettsmessig eiendomsskatt.

Totalitær tankegang

Når man etter mye strev og sparing setter seg inn for en privat bolig – noe som selvsagt er en menneskerett – så skal det ikke være nok at man bruker så vel hardt oppsparte midler som ofte livslange lån for å skaffe seg ens eget hjem. I prinsippet har verken stat eller kommune noen selvfølgelig rett til å forlange skatt av folks egne hjem. En skatt for å bo i eget hus. Dette smaker av totalitær tankegang – kommunisme.

«Det offentlige» skal altså hvert år kunne forlange penger for folks egne hjem! Hvor er fornuften? Man får gå ut fra at Lysbakken og hans likesinnete ikke har eget hus, men «bare» en leilighet, og da ligger jo misunnelsen på lur. Alle vet jo at sosialismen/kommunismen er bygget på misunnelse – likeledes at kapitalismen/konservativ politikk er bygget på egoismen – og behovet for å vise alle andre hvor god råd man har, og slik prøve å oppnå en viss status. I virkeligheten gir det selvsagt ingen ekstra status.

Klarer ikke tenke fornuft

Men å ha ens eget hjem i eget hus er verken misunnelse overfor noen eller egoisme. Eget vanlig hus er ikke luksus – med mindre all verdens overdådighet anvendes til mangfoldige millioner utover det absolutt nødvendige for å ha en god bolig. I dag er det blitt slik at en leilighet på et gitt antall kvadratmeter ofte er dyrere enn en enebolig på samme antall kvadratmeter. Men hvis noen vil og kan sløse bort mange millioner ekstra på luksus, så dem om det. Det skulle ikke rake verken stat eller kommune! De fleste er fornøyde med et godt nøktern hus etter sitt eget behov og ønske.

Lysbakken har sikkert (dessverre!) – en solid inntekt og får følgelig også en solid pensjon, og vil ut fra det kunne sette seg inn for nær sagt hva som helst – mer eller mindre ufortjent. Da er det ekstra lett å foreslå at andre – uansett inntekt og formue – også skal betale ekstra skatt.  Men å få SV til å tenke fornuft har jo alltid vært en forgjeves affære – partiets medlemmer og støttespillere lever i sin egen verden. Ikke rart at partiet vipper over/under sperregrensen. Ved neste valg bør også velgerne gjøre alt som er mulig for å skyve SV (og V og KrF) enda lenger under sperregrensen, så får de deretter rope ut sin misunnelse overfor andre der nede fra den politiske underverden!

PS: Lysbakken kan neppe fortelle hva en såkalt nasjonal boligskatt skulle finansiere. Det eneste jeg kan tenke meg er for å pumpe flere nye milliarder inn i det innvandringsbudsjettet som vi skattebetalere aldri får vite størrelsen på.