FINANSDEPARTEMENTET HAR FORTSATT IKKE SVART OM RENTEFRADRAGET!

Publisert 19.9.2023

Det har snart gått en hel måned siden sfm.no tilskrev Finansdepartementet vedr. krav om økning av fradraget for innbetalte renter og omkostninger. Rentefradraget er svært viktig for både næringslivet, lønnstakere, trygdemottakere og pensjonsmottakere med lån. For 10 år siden var dette 28 %. Nå er det kun 22 %, en kraftig reduksjon som er helt uakseptabel tatt flere forhold i betraktning.

I disse rente-kåte tider er et slikt krav mer enn legitimt å framsette. I brevet kreves det at fradrag for renter og omkostninger må skrus opp igjen til 28 % som det var. Vi vet godt hvilke politikere som også klarte å få skrudd dette ned for 10 år siden. Trenger vi å si noe mer?

Finansdepartementet har skriftlig lovet å svare, men så langt har svaret altså uteblitt. Sfm.no synes det er meget rart at det skal ta så lang tid å svare på en skriftlig henvendelse som skjedde elektronisk, og all den stund departementet lovet å komme med et svar. Om et svar ikke har innkommet i løpet av denne uken, så vil sfm.no fortsette med å sende purringer helt til det foreligger.

Redaksjonen i sfm.no.