Finnes et ”Dark Room” også i barnevernet?

Molde. Publisert 29.11.2016
Av Ellinor Nerbø
Illus.foto: Colourbox

I kjølvannet eller skal man si «badevannet» av denne saken i Bergen, så er det vel naturlig også å stille spørsmål ved om man kan finne barnevernsarbeidere og nærliggende til dette i dette her?

For mange som opplever å se barnevernets handlinger hvor man har tilgang til etatens dokumenter, og hvor mye sies og skrives fra den kanten, så gir det nok følelsen av at svært mye er riv ruskende galt når man ser resultater av barnevernets arbeid. Svært mye av dette arbeidet som såkalte velutdannede står for, så spør jeg om det hadde vert på sin plass og fått laget et symbol mot barnevernets arbeid.

Hva med å sy en skarp gul knapp på jakker man bruker ute? Gult er jo falskhetens farge? Dette som et symbol for at man har en stor misnøye mot tingenes tilstand hos barnevernet. Ikke koster det skjorta av en heller, og om noen spør hva dette er «godt for», så får en bare si hva dette «symbolet» betyr. Mange blir jo rakafant etter at barnevernet har høvlet over både familien og økonomien for svært mange. Det sitter nok noen tusen familier hele landet rundt som kjenner seg igjen i denne beskrivelsen, og som likevel finner en gul knapp ett eller annet sted og en synål og tråd. Bruktbutikker fins det nesten rundt hvert eneste hjørne i disse «grønne tider» hvor gjenbruk er blitt en «motesak», men ingen dum sak heller. Eller hva med en gul sløyfe? Håper at noen som leser denne «beskjeden» kaster denne videre til Facebook også for å få denne spredd til så mange som mulig?

Oss ”rabulister” i sfm.no

Det får briste eller bære at Samfunnsmagasinet og vi som skriver der, blir regnet som «rabulister» hva omhandler å rette kritikk dit den hører hjemme, og hva nå enn et innlegg måtte omhandle. Enten det er vanlige samfunnsproblemer, eller vårt «eminente barnevern», som nesten til alle tider siden opprettelsen av dette undertrykkende systemet så dagens lys, og helt til dagen i dag, og ser ut til å være en «villet sak» – med de ulemper dette medfører den enkelte som møter på dette «uværet» av en statlig etat. Lysglimtene som noen ganger fremstår hvor noen få enkeltpersoner skryter uhemmet av «redningen» får de gjerne stå for selv, men de fleste som ser dette annerledes vet mye bedre.

At den norske pressen har vert satt under en viss form for egenpress, og ikke har hatt ønsker om å omtale feil og mangler med norsk barnevern, får de nesten bare ta ansvaret for selv. Heldigvis så har noen pressefolk fått sett hva som rører seg i denne bransjen, og sett at her er ikke alt som det skal, og derav tatt i noen slike saker er utvilsomt riktig gjort. Men fremdeles så finnes det noen norske lokale aviser som fremdeles er noe slappe i fisken, hva har så også de å tape? Det skjønner ikke jeg, men jeg kan gå ut fra at noen av disse er for systemtro? Da virker dette som en feig handling spør du meg. Det hadde vert interessant at de to som Jan Hansen i sfm.no nevner, hadde hatt og sagt til sitt forsvar, eller er de på noen måte involverte? Det er grunnlag for å spørre om dette.

Spent på ECHR

Jeg som mange andre er spent på utfallet der hele ni saker som nå er i ECHR. Det etter opplysninger fra Rune Fardal fra noen innslag fra Youtube. Spennende tider i møte forstår jeg. Til sammenligning så kan man se at «Krekar-saken» også kan få innpass der? Hvorfor det? Ingen sak har kostet mer enn hans for norske skattebetalere!

Det er fristende å oppfordre til skattenekt, når spesielt utvalgte skal få meske seg i våre skattepenger ved hjelp av utbytte på barn og unge. Man blir spyfull av mindre! Hvor mange utbyttemottakere vil også denne julen vi nå skal inn i være edrue nok, samt de som har andre virker i dette? Slettes ikke rart at jeg for noen år siden lagde en julevise til ettertanke.