Fjern den urettferdige kildeskatten

Publisert  22.8.2021
Foto: Privat (Svein-Otto Nilsen PP)

Det er i dag ca.50 000 pensjonister og uføre bosatt i utlandet. Det er et faktum at mange av disse menneskene har helseutfordringer. Det er også et stort antall som bor utenlands fordi økonomien ikke gir rom for å leve i Norge. Selv om Norge skal være et velferdsland så opplever en rekke personer økt livskvalitet og økt tilgang på hjelp i andre land.

Det antydes at den norske stat sparer ca.400 000 kr pr emigrerte pensjonist og ufør pr år. Alle norske pensjonister og uføre betaler skatt til Norge. De første fire årene betales etter normale, norske satser. De fleste pensjonister bosatt utenfor Norge betaler også skatt til bostedslandet. I EØS-området får de helsehjelp. Nordmenn bosatt utenfor EØS må selv besørge til dels dyre helseforsikringer. De fleste av disse pensjonistene betaler også trygdeavgift til Norge av sin pensjon og er derfor ikke tatt ut av det norske systemet.

Den 1.1.2010 innførte man kildeskatten. Kildeskatten er 15% av bruttopensjon fra første krone, uansett om man er minstepensjonist eller har høy pensjon. Man får ingen fradrag på kildeskatten, men heller ingen gjenytelse. Det er en realitet at kildeskatten er en avgift for å flytte ut av landet, til tross for at individet ved å flytte blir billigere for stat og kommune ettersom den enkelte ikke lengre benytter seg av fellesgoder som de hadde tilgang til som bosatt i Norge.

Kildeskatten har ødelagt privatøkonomien for mange som har ønsket å tilbringe alderdommen utenlands. Kildeskatten er rett og slett ulogisk og urettferdig, og gir ingen rettigheter. Pensjonistpartiet går til valg på å fjerne denne kildeskatten.

Svein Otto Nilsen
Toppkandidat på Pensjonistpartiets stortingsliste i Sør-Trøndelag