Flere får opp øynene for Generasjonspartiet

Publisert 30.8.2021
Foto: GP

Jeg er så glad for at folk der ute har fått øynene opp for det nye partiet. GENERASJONSPARTIET, også kalt GP. Vi skjønner at det er vanskelig å stole på dagens politikere og det er vel også en av grunnene til at vårt parti ble startet da vi ønsket at «mannen i gata» skulle få mer å si. Vi ønsker en rettferdig og verdig politikk. Dette har folk begynt å forstå og vi er blitt kontaktet av flere mennesker der ute som ber om hjelp ved at vi setter fokus på ting som ikke fungerer som det burde. Så er det opp til kommunen at man viser forbedringspotensialet.

Blant annet har vi tatt opp dette at vi i vår kommunen har et krisesenter som ikke en gang har mat til de som søker ly. Dette har flere reagert på og vi vet at folk ønsker å bidra med hjelp. Vi har kontaktet kommunen slik at folk som kontakter oss endelig kan få sine kjære på behandlingsinstitusjoner i nærområdet slik at de har muligheten til å besøke dem hver dag. Dette er spesielt viktig der en livspartner i mange år enten blir for syk eller for gammel til å kunne klare seg selv hjemme i vante omgivelser. Det og ikke skulle kunne besøke disse fordi avstanden blir både for lang og vanskelig for at man skulle kunne gjennomføre det burde ikke være et alternativ i dagens samfunn. Litt verdighet mot slutten bør være det minste man kan legge til rette for sine medmennesker.

Folk har også ringt fortvilet og fortalt at de blir kastet ut av sine kommunale leiligheter fordi dem skal selges, eller at noen bor i kommunale leiligheter som selv ikke rotter ville ha bodd i. For ikke å snakke om boligkomplekser hvor man har en lett blanding av psykisk syke, barnefamilier og narkomane som oppsøkes av torpedoer så politiet må komme. Er dette i det hele tatt forsvarlig?? Det første som slår oss er de boligene der de sier det skal selges siden vi vet at kommunale leiligheter er en mangelvare i kommunen vår. Hva skal de selges til? Vi vet at noen av disse boligene som selges er 2-delte og har boliger for de som skal integreres i samfunnet i ene enden og kommunal bolig for barnefamilier i den andre delen. Når de som bor på den andre siden sier de ikke har fått beskjed om at de må ut så kan det jo virke som at hele boligen skal brukes kun for det ene formålet som kommunen selv sier fungerer bra, noe vi selvsagt er meget glade for. Men fungerer det bra fordi man tar fra en annen utsatt gruppe som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet og hvor skal disse så bo? I brakkebyer og kontainere?

Vel, er man ikke psykisk syk fra før av så blir man i alle fall det om man plasseres i slike. Og dessverre er det ikke få tilfeller av de som bor slik uverdig. Hvor blei det av «leie før eie»? Med en husleie på disse kommunale boligene til rundt 14000,- i måneden (som er sabla dyrt og bidrar til at man aldri får sitt eget) så burde halvparten settes inn på en sperret konto som etter de 3 årene man blir tildelt en slik bolig da kan brukes som innskudd i egen leilighet. På den måten blir det ikke flere fattige og gapet mellom rik og fattig blir mindre. Det bygges og bygges rundt om i Lillestrøm. Og det er flere tusen nye leiligheter. Hvorfor stiller ikke kommunen krav til at noe av denne utbyggingen går til kommunale leiligheter, bokollektiv og boliger for unge og enslige hvor de sistnevnte også er mankovare her i kommunen? Og med flere folk som kommer til kommunen så vil det også bli flere eldre og syke etter hvert også. Hvor skal de plasseres når det allerede nå er fult på både aldershjem og dementhjem i nærområdene? Og ingen slike boliger bygges. Vi har i alle fall tenkt ut noen fine steder man helt klart kunne ha bygget noe slikt som ville ha gitt litt mere glede i hverdagen for enkelte, men det får vi evt. se nærmere på om vi kommer inn i kommunestyret i 2023.

Og det siste vi har blitt bedt om å hjelpe til med er disse som får avslag på HC kort for å kunne parkere, til tross for at man er så skrøpelig og dårlig til beins, uansett alder og diagnose og hvor både leger og behandlere støtter søknad om HC kort for å kunne komme seg ut av hjemmet så gir altså Lillestrøm Parkering avslag på grått papir over en lav sko med flotte råd om å handle tidlig på morgenen eller seint på kvelden når «ingen andre» er og handler for da er det så mange ledige parkeringer ellers utenfor der man skal handle. Eller at selv om du har rullestol eller el-scooter så kan du bruke den til å små-handle i nærbutikken. Hva med når man skal til behandlingssteder som kun har HC parkering og man ikke kan ta kollektivt dit pga dårlig helse?

Til og med folk fra Oslo har kontaktet oss for å se på saker der hvor folk har hatt HC kort, søkt på nytt etter endt tid og med ennå flere diagnoser og dårligere helse så får man plutselig avslag. Hvem er disse folkene som sitter og ekskluderer folk fra samfunnet? For det er nettopp det de gjør. De tar fra folk den gleden av å kunne klare seg så godt som mulig på egen hånd med de få hjelpemidlene man kan søke om, men isteden får de avslag og er avhengig av at andre mennesker som venner og familie er der for en. Ofte folk som har egne liv med full jobb og familie. Det er faktisk enkelte som har verken familie eller venner lenger fordi de har blitt så dårlige og skrøpelige og ofte blir unnlatt det å bli invitert fordi man aldri har ork eller helse til de små og store hyggelige begivenheter som man tok for gitt tidligere og det kan undertegnede være den første til å skrive under på.

Mulig sammenslåingene av både kommuner og fylker har bidratt til sin del av et økende problem, for man legger i alle fall merke til at svartiden dit man ringer er lengre enn det den var før om man i det hele tatt får svar. Hadde det ikke vært hyggelig når man først skal bygge ut denne kommunen at man også tenker på alle i vårt samfunn? Også de som omtegnes som de svakeste. De som føler seg som annenrangs borgere fordi de aldri blir hørt uansett hvor høyt de prøver å skrike. Vi og vårt parti ønsker i alle fall en kommune hvor vi alle kan leve side om side i harmoni og trygge omgivelser uansett hvilke fase man er i av livet og vi skal fortsette å tale «mannen i gata» sine saker til vi får en rettferdig og verdig politikk for alle.

Vi ønsker alle et godt valg og en fin sensommer.
Med vennlig hilsen Generasjonspartiet i Lillestrøm