Flere grove feil i sleksforsknings-platformer!

Publisert 12.2.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er mye man kan få se når man leter etter slekt. Det er mange portaler å lete i, og de fleste har de samme navnene man leter etter. Men noen ganger så finner man feil i disse portalene hvor flere har søkt etter samme personer som du selv gjør. Innimellom så ser man at personer du aldri har hørt om, ligger i mellom slekt som du kjenner. Når man spør andre om dette, så viser det seg at den ene som du ikke skjønte noe av, har sneket seg inn i portalen der denne ikke hører hjemme. I verste fall kan denne personen ha «tatt plass» der en annen skulle stått som ikke står der denne skal.

Hvordan administratorer klarer å skape så mange feil og grove feil er meg en gåte. I verste fall kan du bli (som mann) sånn over natta bli din egen mors ektefelle. Hvordan slikt kan forekomme er over all min forstand, men man tror det ikke før man ser det. Det er vel ikke rart heller at sånt fremkommer når administrator kan sitte enten i Thailand eller Chile med en datamaskin, og ikke finner frem i norske dokumenter slik en skal. Om man leter etter navnet på den som ikke skal være der denne er plassert og skal få hjelp utenfra, altså fra et annet land, er heller ikke det enkelt. Kanskje er det så vanskelig at personen som ikke skulle være der, bare blir stående som en slektning du ikke har? Det heter jo at «det er mykje som kjæm fram når snøen forsvinj».

Ellinor Nerbø