Flere har forlatt FrP og gått til Demokratene

Publisert 19.1.2021
Foto: Colourbox/Demokratene (Innfelt)

Sfm.no mottok i dag en pressemelding fra den tidligere stortingsrepresentanten, Vidar Kleppe, som bekrefter at flere fra FrP har forlatt sitt gamle parti og gått inn i Demokratene. En av dem er Geir Ugland Jakobsen. Det er i hovedsak Demokratenes fylkesstyre i Oslo som nå får en helt ny ledelse.

Kleppe skriver bl.a. dette:

Med seg i fylkesstyret for Demokratene i Oslo får Geir Ugland Jacobsen, med seg følgene «hardt arbeidene» dyktige personer, med lang og god politisk erfaring fra FrP.

Nestleder: Kent Andersen, tidligere fylkesstyremedlem i Oslo FrP.

Studieleder og medlemsansvarlig: Dag Myhre, tidligere studieleder i Oslo FrP.

Styremedlem: Arne Østreng, tidligere lokallagsleder, Nordre Aker FrP.

Styremedlem: Glen Hagen, tidligere styremedlem, Nordre Aker FrP.

Styremedlem: Tom Øhman, tidligere varamedlem Alna FrP.

Demokratenes sentralstyre vil også benytte anledningen til å gratulere alle de nyvalgte styremedlemmene for Demokratene i Oslo, med de enstemmige valgene. Et overordnet viktig mål for Demokratene i valgåret 2021, er å bli representert på stortinget etter høstens stortingsvalg.

Det norske folk og Norge trenger nå politikere på stortinget som setter Norge først!