Flere Ukrainske flyktninger til Midt-Telemark

Publisert 13.2.2023
Illus.foto: Colourbox
Kilde: Mynewsdesk

SSN og Midt-Telemark kommune har nå inngått en avtale om at kommunen skal leie to av SSNs boliger på Breisås for å huse ukrainske flyktninger. Boligene skal være transittboliger for flyktningene.

– På grunn av den triste situasjonen i Europa med krig så har det kommet flere flyktninger til Midt-Telemark kommune enn tidligere, og vi mangler boliger for å få huset dem, sier ordfører Siri Blichfeldt Dyrland. Hun forteller at kommunen har fått forespørsel om å ta imot 110 nye flyktninger i 2023, og at de derfor har behov for boliger.

– I den forbindelse tok vi kontakt med SSN. Vi er veldig glade for at vi kan ha et godt samarbeid, og at det ser ut til å løse seg. Ordføreren understreker at det betyr mye for kommunen at de kan benytte boligene på Breisås.

– Vi ønsker å kunne si ja til å kunne hjelpe så mange som mulig fra Ukraina, og også fra andre deler av verden. Da må vi ha boliger for å få det til, så det betyr utrolig mye.

SSNs hovedoppgave er å legge til rette for studentene. Men ettersom det ikke bor noen i de to aktuelle husene i Breisås for tiden, så er det naturlig for SSN å tilby kommunen å leie dem.

– Når situasjonen er som den er og vi kan hjelpe, så er det naturlig for oss å tilby kommunen å leie byggene, selv om det ikke faller inn under vårt primære samfunnsoppdrag. Det sier direktør i bolig og service i SSN Birgitte Sten.