«Flyktninghjelpen» og kongelig politisk samrøre?

Publisert 16.1.2020
Foto: Wikipedia

På Dagsrevyen den 13. januar, 2020 fikk vi se «flyktninghjelpens» Jan Egeland og Kronprinsen, opptre sammen. Det var tydelig at Egelands mål var kongelig alibi for «flyktninghjelpens» plan for multi-etniske folkeforflytninger til Norge. Mener Egeland, at det å trekke kongefamilien inn i dine prosjekt, vil få folket i fyr og flamme for de kongelige og for hans prosjekter for folkevandringer? Skal ikke de kongelige holde seg borte fra politiske saker?

Jeg trenger ikke lenger undre meg på hva som er Egelands baktanker med å forflytte migranter og påståtte «flyktninger» til Norge. Jeg kan bare sitere Thomas Hylland Eriksen, en person som trolig befinner seg på samme ideologiske hylle som det han gjør: Den siste hvite flekken består i å dekonstruere majoriteten, og å gjøre det så grundig at den aldri mer blir en majoritet, mente han. Og dette er hans fremtidsplan for et av Norges to urfolk. Nordmenn skal altså ikke lenger være en majoritet i sitt eget fedreland! Og forfatteren Arild Dahl: «Hvor lenge må Norge være norsk?». Alt som hånd i hanske!

Så kan jeg minne om hva Fridtjof Nansen sa, en person som uttrettet mer for verdens reelle flyktninger enn hva jeg tror både Egeland og kronprinsen, noen gang vil bry seg om å gjøre. Jeg tror altså ikke at det er «flyktninger» sitt ve og vel som er din hovedagenda til Egeland, men heller den agenda som Hylland Eriksen ser som sitt mål i livet? Men Nansen så: Det å bringe sammen så mange mennesker av såvidt forskjellige raser, religioner og språk på en flekk, vil bli et arnested for ufred og hat i fremtiden. Dette så han, og dette ser trolig også Egeland, men jeg tror ikke at han bekymrer seg noe om Norge i fremtiden skulle bli et arnested for ufred og hat? Her tror jeg nok at hans internasjonale glorie betyr mest for ham?

Tror Egeland at vi nordmenn, utenom den hjernevaskede venstreeliten, vil hylle kongefamilien for at de gir deg alibi for det som mange mener er hans unasjonale forsett? Kongefamilien er allerede ganske upopulær blant mange nordmenn, nettopp på grunn av at de har valgt side i den viktigste sak i vår nasjons historie. Og ventresiden, der mange ønsker å kvitte seg med monarkiet, bruker likevel de kongelige for alt disse er verdt overfor folket for å fremme sin egen agenda.

En annen sak er når Egeland og hans hjelpere, også kongefamilien, oppnår deres forsett om å skape en fremmed-etnisk majoritet i landet mitt, så sitter både Egeland og hans meningsfeller langt fra de problemene i hverdagslivet som de har skapt for folket vårt. Det er den vanlige kvinne og mann av norsk ætt som vil få kjenne problemene, noe mange allerede gjør i dag. Men med alle Egelands venner innen FN, EU og andre internasjonale forum, så vil Egeland vandre rundt med sin selvgode og selvlysende glorie der alle hans påfunn blir behørlig annonsert og dekket av en samstemt og venstrevridd media. Bortsett fra når det gjelder voldsgjengene med fremmed-etnisk bakgrunn, disse blir i stor grad unnskyldt, bagatellisert og tildekket av media, tildels også av politiet og den øvrige makteliten. Slik er et «demokrati som det norske». Jeg hevder: Nordmenn er i ferd med å miste sitt land – og landet er i ferd med å miste sitt folk.

Norvald Aasen

Redaktørens merknad: Dette leserinnlegget et publisert med hjemmel i «Vær varsom-plakaten», 1. avsnitt og punktene 1.1-1.5. Red.