Flytter til Danmark grunnet norsk medisinnekt

Publisert 31.1.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

En person med lungesykdommen Systisk Fibrose, må altså flytte fra Norge til Danmark. Vedkommende får ikke lenger den nødvendige medisinen her i landet. Direktøren for Legemiddelverket, Karita Bekkemellem, la skylden for dette på norske myndigheter i et nyhetsintervju. Snakk om å tale med to «falske» tunger.

Karita Bekkemellem kan gjerne legge skylden på «norske myndigheter», men Legemiddelverket har også et ansvar. Hun har selv vært en del av «norske myndigheter», all den tid hun også har hatt jobb som statsråd. At hun tok hatten hun ikke hadde med seg da hun gikk (etter å ha kalt Jens Stoltenberg for en dust), får hun stå for selv, men hun har ingenting å klage på.

Hun kan ta for seg Beslutningsforum i denne medisinskandalen, som nå ser ut til å få fotfeste blant de som skal kjøpe inn medisiner til Norge. Det er ikke bare en dyr medisin eller flere dette handler om. Det handler også om svært billige medisiner også som lages i Sverige, men som heller ikke lengre er «aktuelle» å kjøpe inn her i Norge. De som har ansvaret her bør finne den nærmeste skammekroken de kan finne, dvs. om de da vet hva en skammekrok er, noe som virker tvilsomt! At de ikke eier SKAMVETT????

Ellinor Nerbø