Fokus E16: Samfunns-økonomisk svada!

Publisert 7.1.2021
Foto: Colourbox

La noen ting være klinkende klart: E-16 er hovedveien mellom Vestlandet og Østlandet. Det slås fast ukentlig at den del av veien som går mellom Trengereid og Bulken er et rasfarlig mareritt. De som hevder at å bygge en ny og trygg trasé – vesentlig i tunneler – er dårlig samfunnsøkonomisk for staten Norge, er fullstendig uten innsikt i det faktum at liv og helse må gå foran ren økonomisk gevinst! Hvem kan feste tillit til slikt vrøvl?

Mht. E-39, så har vi faktisk et fergesamband der det trengs – som faktisk fungerer! Hvor også trailer-sjåfører kan få seg en kaffekopp og en matbit underveis! At fergene burde være gratis – som ferger i svenske og finske riksveinett faktisk er – er noe regjeringen absolutt burde fattet vedtak om. Men sammenligner vi ras- og ulykkes-frekvensen som trafikken på nevnte E-16 trasé må slite med – dag og natt – med hvor mange ferger som har sunket langs E-39, og hvor mange livstruende ras som ukentlig skjer der, må enhver idiot forstå at E-16 MÅ prioriteres framfor «Hordfast»! Flytebro-prosjektet med veier må komme etter E-16!

Her må stortingspolitikerne – inklusive Vestlandets egen statsminister – ta de grep som de skammelig så langt har viket unna! Fergene fungerer jo, men E-16 kan ta liv når som helst! De som ikke skjønner hva som er samfunnsøkonomisk best å gjøre i denne sak, må finne seg noe annet å gjøre! Når man ser hva bygde-Norge østpå får av veier i superklassen, mens Norges nest største by med omegn må leve med at både biltrafikk og jernbane hvert døgn må sende verdifulle borgere og gods langs dødens trasé! Fordi en unødvendig flytebro i multi-milliard-klassen skal erstatte et oppegående og trygt fergesamband! Den dagen det store raset kverker en full-lastet buss et sted langs E-16, skal hele regjeringen erstattes med ansvarsfulle, tenkende politikere! Og staten blir stevnet!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.