Fokus Etanol: Dette må reverseres!

Publisert 19.7.2023. Oppdatert 22.7.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Myndighetene trodde at med etanol i blyfri 95 (E-10) ville man oppnå en klima-gevinst. De som forsker på dette, er nå enige om at den gevinsten er lik null! Altså – en gedigen tabbe, som til nå har kostet flere branner, bl.a. i veteranbiler. Etanol gjør at bensinslanger sprekker, og bensin lekker ut. De som setter sine veteranbiler – ja, alle før 2011-modeller, – i vinteropplag, også båtmotorer, vil få problemer til våren. Etanolen i E-10 bensinen vil bli årsak til mange branner og motorhavari. Og ødelagte kulturskatter på hjul!

Dette stuntet fra myndighetenes side må reverseres. Oljeselskapene må omgående stanse tilsettingen av de 10% etanol som gjelder nå. NAF, KNA, MA og alle vi andre må vise våre folkevalgte at denne tabben må reverseres til null. Svært få bensinstasjoner leverer 98 oktan bensin (E-5), som trygt kan brukes.

Så lenge ekspertenes ord sier at E-10 bensin IKKE gir den ønskede effekten for klimaet, må ordningen avvikles omgående, og vanlig blyfri 95 UTEN etanol må distribueres til samtlige stasjoner! Altfor store verdier står på spill!

At flere europeiske land har innført den gammelbil-fiendtlige E-10 bensinen, er i seg selv høyst klanderverdig. Men det er ingen unnskyldning for at norske myndigheter ikke kan oppheve ordningen, og fjerne all etanol/bio-etanol fra vårt norske drivstoff! Etanol får store transport-økonomiske konsekvenser, men etanol har INGEN effekt for klimaet! Politikere – følger dere ikke med i timen?

Terje Haugom, samfunnsdebattant.