Fokus Posten: Hvorfor tas det ikke mer politisk styring?

Publisert 24.5.2024
Arkivfoto: Sfm.no

Flere ønsker seg «Post i butikk» på flere steder i landet hvor det er opp til flere kilometer vei til nærmeste innleveringssted, for ikke å glemme jakten som mange i dag driver på de røde boksene som før fantes nesten over alt. Dette problemet ser man selv i tettbebygde strøk som eksempelvis i Nordre Follo kommune. Man må speide langt etter en rød postboks. Og skal Posten Norge AS hente post hjemme hos deg i din egen postkasse (noe en kan bestille), ja – så blir portokostnadene der etter. Så er man avhengig av PC eller nettbrett for å få betalt porto og foreta en bestilling.

På Myrvoll i Oppegård finnes det en stor Kiwi butikk med plass til en liten postskranke. Nærmeste «Post i butikk» er Greverud senter, Sofiemyr eller Kolbotn. Altså er beboerne avhengig av å bruke enten sykkel (når det er mulig), bil, buss eller tog for å ta seg dit. De kan jo selvfølgelig også gå, og uansett deres alder og/eller rørlighet? Det ble og i denne forbindelse sendt en privat forespørsel til det ansvarlige departementet. Dette ble gjort etter at det sto klart for vedkommende at Posten Norge AS, ikke ville ha en slik service på det aktuelle stedet. Nå bor det mange mennesker der, og enda flere vil det bli de nærmeste årene.

Dette ble svaret fra Nærings- og fiskeridepartementet. (Svar i uthevet tekst).

«Staten er eier i Posten Bring AS (Posten) for å opprettholde et landsdekkende tilbud av leveringspliktige posttjenester i Norge. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. Dette og øvrige rammer for det direkte statlige eierskapet fremgår av Meld. St. 6 (2022–2023) Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap – Statens direkte eierskap i selskaper (eierskapsmeldingen).

Iht. rollefordelingen mellom eier(e) og selskapet, er det styret og ledelsen i Posten som har ansvaret for de forretningsmessige og operative vurderingene og beslutningene. En slik rollefordeling følger av selskapslovgivningen og fremgår også av regjeringens eierskapsmelding som et bredt flertall i Stortinget har sluttet seg til. Dette gjelder også for forhold knyttet til organisering og lokalisering av post i butikk. Det er også styrets ansvar å jevnlig vurderer om selskapets organisering fremmer selskapets mål og strategier og at ressursene benyttes effektivt.»

Sfm.no sin konklusjon: Penger og store fortjenester er blitt langt viktigere for den norske staten enn å yte service til skattebetalerne, og som de etter loven har krav på. Det blir en svindyr porto når bensin-bruk, el-lading (parkeringsavgifter), buss- eller togbillett kommer i tillegg. Men det tjener jo også staten og kommuner penger på. Red.