Følger barnevernet loven om å søke fosterhjem i den biologiske familie?

Publisert 25.3.2022
Foto: Colourbox

Barn som lever i alvorlige omsorgs- og livssituasjoner skal i større grad enn i dag vokse opp sammen med sine foreldre, gå på sin hjemskole og være en del av sitt nærmiljø. Hasteflyttinger, kortvarige og gjentatte flyttinger av barn skal i størst mulig grad unngås, og færre barn og unge skal bo i fosterhjem og institusjon.

Nå har det blitt lovfestet kommunal plikt til alltid å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk. Tidligere var dette hjemlet i fosterhjemsforskriften, men er nå flyttet fra forskrift til lov (lovfesting). Vurderingen skal kunne dokumenteres.

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Kommunen får et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjemmet. Faglig sett dreier strategiene mot sterkere tiltak og innsats i barnets familie noe mange har kjempet for i svært mange år.

Mange kommuner har hatt en høy andel barn og ungdom med barneverntiltak utenfor hjemmet.
Det har dessverre vært en omfattende bruk av fosterhjem og institusjon som tiltak. Bufetat har bistandsplikt og skal bistå kommunene med å skaffe fosterhjem når kommunene har vurdert at det ikke er muligheter til å finne fosterhjem i slekt og nettverk. Kommunen skal gi en kort begrunnelse når den ber Bufetat om bistand. Nå vil endelig den biologiske familie være i fokus og det er virkelig bra.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting