Folkevalgte….?

Publisert 25.3.2021
Foto: Sfm.no

Dette er et begrep som for lengst burde bli tatt ut av det norske språk!  Det er irrelevant og har ikke lenger noe med virkeligheten å gjøre.  Uansett parti – uansett om det er i Byrådet/bystyret eller Stortinget og regjeringen – så valses demokratiet ned av politikerne.  Kort sagt blir ikke flertallet i folket hørt – politikerne synes å vite alt så mye bedre enn oss andre idioter!

De siste årenes såkalte reformer – stort sett klekket ut av Høyre – har alle som en vært mislykkete prosjekter.  Regjeringen kan benekte dette så mye de bare vill, men det er en uomtvistelig virkelighet.  Jeg skal ikke ta for meg alt her, men det er tilstrekkelig å minne om Politireformen som politiet er sterkt misfornøyd med – de har aldri tidligere hatt verre arbeidsforhold og har aldr tidligere vært fjerne fra folket i distriktene.

Kommune- og fylkessammenslåingene er også totalt mislykket.  Her var det klart flertall mot omtrent over alt.  Se bare på det aller verste eksemplet – Troms/Finnmark, hvor minst 85% av befolkningen sa et klinkende klart NEI! Forsvaret har lidd under på mange måter under Solberg-regjeringen med uheldige omlegginger og nedlegginger.

NSB ble oppdelt i rundt 10 selskaper og direkte ødelagt ved at useriøse og inkompetente selskaper tok over forskjellige landsdeler.  Se bare på Sørlandsbanen og det britiske beryktete selskapet Goahead som tok over.  Ingen vet lenger hvor de skal henvende seg i forskjellige saker og ting.  Og for hver del av det såkalte Vy sitter en mengde direktører med multimillion-lønninger – dels sikkert innsatt av venner i Regjeringen.  Slikt kalles i tilfelle korupsjon.

Vannkraften trues med overtagelse av utenlandske  interesser.   Jeg vil gjerne minne Solberg & Co om at ingen her i landet har gitt regjeringen noen som helst fullmakt til å selge vårt arvesølv til utenlandske interesser.  Det gjelder bl.a. både NSB og vannkraften.

Vi trenger snarest en ny regjering som kan  og vil reversere disse og mange flere vedtak og forslag.  Håpet ligger vel i føreste rekke hos Senterpartiet – og dernest har Demokratene ytret lignende synspunkter og ønsker.  Noen slike antydninger har vi også hørt fra AP og SV, men ikke sterkt nok hittil.

Vi trenger for øvrig å holde varmt overfor politikerne hva som er deres oppgave – nemlig å være folkets tjenere og ikke folkets herrer!   Slik er det dessverre ikke lenger.  Jeg tror vi må tilbake til regjeringer som Oddvar Nordlie og Trygve Bratteli for å finne siste generasjon av politisk anstendige politikere!

Og I Bergen har vi problemet Bybanen.  Det er virkelig blitt et problem!  Her skal et videre uønsket prosjekt i multimilliard-klassen tres nedover ørene på mennesker som slett ikke vil ha den.  Der er påviselig klart – gjentatte ganger – at folk i Fyllingsdalen og Åsane ikke vil ha Bybanen.  De er storfornøyd med det busstilbudet som allerede er der.  Hundrevis av private hus har dels blitt ødelagt og dels blitt værende i forringete områder grunnet en nærmest vill bybane-utbygging.  En mengde bedrifter har måttet flytte.  Noen av dem kommer kanskje aldri tilbake noe sted.

Og når vi snakker om udemokratiske virkemidler og politikk, så er det vel MDG som har drevet det lengst i Bergen og Oslo de siste årene med sin vanvittige og meningsløse politikk.  De holder rett og slett på med å ødelegge byenes sentrum – næringslivet og helt nødvendig trafikk for å kunne fungere!  La disse «folkevalgte» bli folkejaget eller folkesparket ut av politikken ved nærmeste valg! MDG er den største ulykken som har rammet Bergen og Oslo de senere årene!

Wilfred Høsteland