Foran stortingsvalget 2017!

Halden. Publisert 6.6.2017

Av Thorbjørn Andersen
Foto: Colourbox

Innlegget er skrevet lenge før det såkalte valget. ”Såkalte” – fordi jeg har til gode å se et landsomfattende, norsk alternativ til de mange politiske partier, som i likhet med mye annet må sies å være ødelagt av sosialistisk tankegods. Uansett hva som vil skje, er ordene til vår store dikterhøvding – Bjørnstjerne Bjørnson – verdt å tenke over. Også fremover: ”Et folk i valg er et folk i vrøvl.”

Lenge (i månedsvis) har det – også ved denne anledning – vært mange spekulasjoner. Stort sett har disse spekulasjonene handlet om hvem som skal samarbeide med hvem – om hva? Dessuten, spørsmålet omkring kommende statsminister: Blir det den – eller den? Han eller hun?

Men: Hvem av de som er best egnet til å gjennomføre tidens sosialdemokratiske politikk – blir vel egentlig hipp som happ. Er det imidlertid et slikt system – som vi nordmenn egentlig vil ha, når alt kommer til alt? Tenk! Tenk nøye etter! Formynderstat må erstattes av rettsstat. Bruk sommeren til grundig tankevirksomhet – omkring begrepet frihet!

Systemet – mener jeg for alvor må opp til en bred og gjennomgripende debatt. (Det må kunne forventes i den utfordrende situasjonen vi alle nå har havnet i). Etter mange år med skikkelig hjernevask av befolkningen – er det nå i stedet på høy tid å tenke mer edruelig, og nettopp norsk. Enig – eller uenig?

Ordene til Bjørnson kan kanskje anspore alle til å stille seg selv spørsmålet: Trenger vi politiske partier? Egentlig? Der ligger ”hunden begravd”. Tror jeg.