Foreldrene har ansvaret for barna!

Oslo. Publisert 23.4.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Illus.foto: Colourbox

De aller fleste foreldre vil at deres barn skal lære seg å bli selvstendig så tidlig som mulig, videre lære seg å ta ansvar slik at de kan stå på egne ben som voksne. Dette holder ikke alle dagens ”eksperter” med om. Mange barnefamilier i Norge har fått oppleve utidig og svært personbelastende innblanding i deres privatliv. Hovedårsaken skyldes at stadig flere ansatte i både skoler og barnehager angir foreldre til barnevernet for den aller minste bagatell. Skolens ansvarlige har ofte ikke tålt legitim kritikk, og har derfor hevnet seg på en slik måte. Slik har et årelangt eller livsvarig helvete og mareritt begynt for ganske mange foreldre.
 
De aller fleste foreldre ønsker at deres barn skal lære seg å bli selvstendige så tidlig som mulig, videre å lære seg og ta ansvar, slik at de kan stå på egne ben som voksne. Det holder ikke alle dagens ”eksperter” med om. I Norge flyter det i dag også over med ”eksperter” på området barneoppdragelse. Det er ikke måte på hvilke ”råd” mange av disse ”kloke” kvinner og menn er «i stand” til å gi en barnefamilie. Men!! Er denne ofte selvoppnevnte ”ekspertisen” godt nok skolert?
 
Mens noen barn og unge av begge kjønn – innen en og samme familie – kan være veldig hjelpsomme, ansvarsfulle, lette og medgjørelige, så kan et eller flere av søsknene i den samme flokken være rake motsatsen, og enten nå barna er hel – eller halvbiologiske. Så har vi barn og unge som allerede i tidlig oppvekst gjør seg særlig bemerket for sin livlige og noen ganger til dels farlige fantasi, barn som kan finne på de mest utrolige historier. Mange fortsetter med dette til langt opp i tenårene, noen hele livet. Er dagens ”eksperter”, særlig innen barnevernet, også oppmerksom på slike forhold?

I dagens Norge bor også stadig flere unge hjemme hos sine foreldre til de er nærmere 25 år eller eldre. Mye av årsaken er at de ikke kommer seg inn på boligmarkedet av rent økonomiske årsaker. Det igjen skyldes en sanseløs uansvarlig norsk boligpolitikk som har pågått i flere desennier. Dersom disse ungdommene heller ikke får lære noe som helst om ansvar og forpliktelser mens de bor hjemme, hvem skal da lære dem etter at de har forlatt hjemmets lune rede? Kanskje et utvidet barnevern, Stortinget eller Regjeringen? Hva sier ”ekspertene”?
 
Mange ungdommer har også angitt sine foreldre til skole og barnevern, og som ren hevn for at de er blitt pålagt arbeidsoppgaver hjemme – som de også har fått betalt for, oppgaver de neppe har tatt noen som helst skade av i voksen alder. Vi har også et gammelt ordtak i Norge som sier: ”Tidlig krøkes den som god krok skal bli”. I dag er et slikt ordtak direkte feil i mange ”eksperters” øyne. Igjen blir det derfor nødvendig å ta fram følgende og ganske så treffende amerikanske uttrykk: ”Dam you if you do, and dam you if you don’t”. M.a.o. Fanden ta deg om du ikke lærer dine barn ansvar og selvstendighet, og fanden ta deg dersom du gjør det.