Forfall i Den Norske Kirke?

Publisert 19.5.2021
Foto: Colourbox

Som pensjonert organist i Den Norske Kirke liker jeg iblant å høre gudstjenester i radio. 16.mai var det fra en kirke i Oslo. Jeg må si det var en høyst blandet opplevelse. Tekster, tale og det som ble sagt og forkynt var det ingenting å si på. Men mht. musikken i gudstjenesten – framført av kirkens band, med slagverk og greier, – var en skuffelse. Hvor er verdigheten og høytiden i musikken og salmene, som bare orgelet og kirkemusikeren er i stand til å levere?

Dette gjelder ikke bare Oslo. Det er en trend i flere av landets menigheter, at man – for å få flere ungdommer til kirken – må all musikk framføres på de unges premisser. Å høre Fedrelandssangen (Ja vi elsker) og Fedrelandssalmen (Gud signe vårt dyre Fedreland) med fullt slagverk og el-gitarer m.m., er – etter mitt syn – under pari! Et fulltonende kirkeorgel – piper eller digitalt – skaper fullverdig høytid og andakt. I motsetning til høylytt bråk og ballade!

Det er ikke å undres at medlemstallet i DNK synker. Slik «trendy ungdoms-musikk» får en del troende kirkegjengere – og særlig de eldre – til å skygge unna, og evt. skifte trossamfunn. Følelsen av ro, fred, andakt og nærhet til Gud i det kristne fellesskap, finner de i gudstjenester med engasjert prest og dyktig organist. Eldre troende synes det blir for mye støy med forsterkere og trommer gjennom en hel gudstjeneste.

Menighetsråd landet rundt bør se verdien av at unge mennesker også får del i vår kulturhistorie, gjennom å være til stede i tradisjonelle gudstjenester, med treffende ord, og givende salmer med orgel til. Man skal ta vare på de eldre i menigheten også! Orgelet – uansett type – er kirkens hoved-instrument. Det skal lede sang og liturgi, som solo-instrument, og evt. sammen med enkelte andre instrumentale innslag, som f.eks. piano, kornett, fiolin o.l. En del menigheter bør gå i seg selv, og finne ut hva som må til for å gjenopprette roen og høytiden i deres gudstjenester. Ungdommen har sin musikk i massevis fra før, gjennom ørepropper o.l. Er det da nødvendig å dra diskoteket inn i kirken for å oppleve Guds nærhet?

Terje Haugom, pensj. organist.