Fornuftens ultimate fravær!

Publisert 30.3.2020
Foto: Sfm.no

Så leser vi at E-16 skal opprustes. Vel, bra det, – men i feil ende! Veiene på Østlandet er bra som de er, med null rasfare, og mange steder utstyrt med midt-delere – der statistikken viser at bilister ofte knaller borti hverandre.

Veier, motorveier, miljø-tunneler og midt-delere, – alt skjer i regionene rundt Oslo og de større byene på Østlandet. I andre enden av E-16 – nærmere Bergen – er det derimot fortsatt med livet som innsats, når man kjører strekningen Trengereid – Bulken/Voss. Daglige steinsprang, ukentlige ras, av og til bare et under at ikke liv er gått tapt. Flere steder er også jernbanen truet. Og det bare fordi de som har vedtatt Norsk Transport-plan (NTP) mener Østlandet skal prioriteres. Ministre og politikere har vært på befaring i rasområdene flere ganger, og de serverer svada i beste «keiserens nye klær»-klasse. «Joda, det skal nok bli ordnet, men vi kan dessverre ikke tidfeste noen ny trasé ….»

Det er fristende – en dag det har striregnet i 3 uker – å utfordre riks-politikerne til å kjøre i minibuss tur-retur Trengereid – Evanger flere ganger den dagen. Så ville de føle det som daglige pendlere og andre opplever hver gang de kjører strekningen. Går det bra – uten ras – vil de kunne prise seg lykkelige over at dagen og turene er omme! En ting er krystall-klar: Ny trasé haster! NÅ!!

Mht. fornuftens fravær, må samtidig nevnes Rv 587 Nesttun – Indre Arna. En veistrekning av historisk stor verdi og nytte. Der sliter store kjøretøy daglig i de utskjelte Grimesvingene – 14 svinger langs det dype Grimevannet. Trafikken der er meget stor, og flere av svingene er trange. Når to trailere/vogntog møtes, blir det ofte kork, tuting, rygging, knuste speil osv. Dette har vært tatt opp i Bergens aviser ved flere anledninger, men Byrådet og Vegvesenet er døve i denne sak. Beste løsning på dette problemet, er å lage en romslig tunnel fra rett overfor Grimen Camping og ut i siste sving før avkjøring til Bratland/Bratland Camping. Så kunne syklistene overta de gamle svingene! Og dette haster også! Bompengene må kunne nyttes til også andre prosjekter enn Bybanen!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.