Forskjellsbehandling og alvorlige Grunnlovsbrudd i Norge 

Publisert 10.3.2021
Foto: Sfm.no (Wikipedia innfelt)

Nå har jeg skrevet mye om verdens beste Grunnlov som våre politikere rett og slett kun har i glass og ramme på Stortinget, men ignorerer å gjøre bruk av.

Nå har vi fått en ny NAV skandale. Det dreier seg altså om en kvinne som har blitt dømt og etterlyst for barnekidnapping av ett barn som far til barnet har fått av norske domstolers omsorgen for, med dette er denne kvinnen å anse som kriminell.
Hva skjer så med denne saken? Ikke annet enn at far til barnet blir trukket i bidrag hos NAV. Det synes statsråd Ropstad er helt i orden. Han sier at det er helt i orden at NAV bryter loven, for det er nettopp det NAV gjør, der Ropstad forsvarer NAV.
Nå er det på tide å få bragt disse mange lovbrudd og da de som begår dem til ansvar. At statsråd Ropstad sier at NAV gjør bare sin plikt, forteller veldig tydelig at Ropstad skulle vært stilt for riksrett for disse uttalelsene.

Regjeringens lovbrudd er mange, noen mer alvorlige enn andre. Jeg selv er også ett offer for ett lovbrudd, ikke bare ett, men flere. I 2005 ble jeg fratatt levebrødet med gjeld i næring. Her ble en lov gitt tilbakevirkende kraft, som forårsaket det den regjeringen gjorde, som de mente var rett, men det var brudd på Grunnloven § 97. Det var også et brudd på Grunnlovens § 95, fordi jeg ble nektet å gjøre bruk av rettsapparatet. Kreditorer ville jo ha penger, men jeg kunne trekkes så lenge jeg bodde i Norge, men når jeg flyttet til Sverige var det plutselig at tok trekk i min trygd 15 år etter. Det er ran så godt som noe.
Hva så med NAV skandale 1. Har de gitt ofrene her oppreisning? Det tror jeg ikke, så har vi nå en NAV skandale både 2 og 3.

I Norge får folk som begår lovbrudd belønning, mens folk som går den smale veg blir straffet. Det eneste land i verden hvor det skjer. Ord som Norge er ett godt land å bo i, er ikke annet enn løgn.

Hans Bauge 
Samfunnskritiker