Forslag om uakseptable politimetoder på busser

Publisert 5.4.2017

Av Tore L. Tangen
Illus.foto: JH Media

Ser i Agderposten at en viss UP-leder står klar til å benytte uakseptable metoder på bussen, ved å la politikonstabler bruke dagen sin på å leke busspassasjerer fremfor å etterforske alvorlig kriminalitet. Om et slikt forslag blir en realitet uten videre tankegang, vil dette utgjøre en langt større trafikkrisiko enn dagens løsning med kontroller av stansede busser på tilpassede plasser.

Vil vurdere setebruk

Om folk begynner å føle at det å sette seg i bussen utgjør en risiko for å bli robbet for 1500 kroner av sivilkledd politi, vil folk begynne å vurdere verdien av setebruk i bussene. Om prisen på å sette seg ned noen få stopp overstiger risikoen ved å stå i bussen, og dermed risikere å bli slengt veggimellom ved en bråbrems, vil folk velge ståplass fremfor sete!

Hvorfor? Det har sine enkle grunner i at bussjåfører har for vane å kjøre så fort passasjerene flytter seg bak førersetet, og da tar det først minst ett stopp å finne seg et sete, og ett stopp til dersom man har bagasje, før man som passasjer er i en slik situasjon at man i det hele tatt kan vurdere å ta på seg setebeltet. Og når prosessen med å ta på seg beltet gjerne kan ta opp til et stopp til, er man gjerne allerede fremme der man skal ta av seg setebeltet før man har fått det på seg.

Uforenlig forslag

Før dette idiotiforslaget kan medføre en reell økning i trafikksikkerheten, må bussjåførene først ilegges forbud mot å kjøre før passasjerene har funnet seg en plass og fått satt fra seg bagasjen. Et slikt forbud vil medføre at alle bussruter i hele landet må forlenges med opptil 1 minutt per busstopp på ruta. Problemet er at man da vil være tilbake til der man var før ansvaret for beltebruk i buss ble overført fra sjåførene til passasjerene.

En av årsakene til at dette ble gjort var nettopp problemet med at sjåførene og busselskapene innså at datidens løsning ikke var forenlig med hurtig, effektiv, og trafikksikker transport av passasjerer. UP-lederens forslag er med andre ord uforenelig med nøyaktig det elementet forslaget ble foreslått å forbedre: Busspassasjerenes trafikksikkerhet.