Fortsatt terrortrussel mot Norge

Publisert 1.5.2017

Av Terje Larssen
Sentralstyremedlem Demokratene i Norge
Illus.foto: Colourbox

PST la i frem ny trusselvurdering for Norge. Aktiviteten til høyreekstreme er lav, mens det vurderes som «mulig at det vil bli gjennomført terrorangrep mot Norge» av jihadister. Opp mot Stortingsvalget mener PST at det er «sannsynlig» at politikere vil bli mer utsatt for trusler. Fortsatt pekes det ikke på konkrete miljø og bevegelser som rekrutterer jihadister. Norge og norske interesser vil i 2017 utsettes for fremmed etterretningsvirksomhet som kan ha et stort skadepotensial. Aktiviteten vil blant annet rettes mot mål innenfor norsk forsvars- og beredskapssektor samt mot politiske beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur.

Fremmede tjenester bruker både avanserte datanettverksoperasjoner og tradisjonelle metoder mot norske mål. Ekstreme islamister representerer fortsatt den største terrortrusselen mot Norge. Også for 2017 vurderes det som mulig at det vil bli gjennomført terrorangrep mot Norge. Flere europeiske land er imidlertid mer utsatt for terrorangrep enn Norge. Antall nye personer som radikaliseres til ekstrem islamisme, vil fortsatt være lavt, og svært få personer forventes å reise fra Norge for å slutte seg til ISIL i 2017. PST mener Norge fremdeles står overfor et utfordrende trusselbilde, ikke minst fordi IS har oppfordret sympatisører til å utføre terrorangrep på egen hånd, slik vi så i Berlin før jul, ddet (igjen) ble benyttet lastebil til å massakrere sivile.

PST forventer at IS «vil videreføre denne strategien i 2017», ved å benytte «enkle våpentyper mot mål med få eller ingen sikringstiltak». Trusselbilde fra PST er skremmende, men det betyr at vi mer en noen gang skal gå til stemmelokalene 11. September. Demokratene stiller nå i alle landets 19. Fylker. Tiden for at velgerne slår tilbake er kommet. Vi kan ikke lenger som et liberalt demokrati tolerere denne galskapen!