Fra Ellinors penn!

Publisert 31.1.2017

Av Ellinor Nerbø
Foto: Colourbox

Samferdselsministeren og strømmen vi bruker

Jeg går ut fra at nettleien for bruken av strøm ligger på samferdselsministerens ansvarsområde. Hadde det da vert en tanke at Solvik Olsen hadde sett litt på nettleieprisen som nettselskapene som leverer strømmen vi bruker? Denne nettleien skal dekke selskapets utgifter hva angår leveransen av strømmen vi bruker og til ettersynet av ledningsnettet de selv er eiere av.

Prisen på strøm er ikke den verste i Norge, men når regningen kommer så er ofte nettleien tre ganger eller mer enn forbruket av strøm. Så snakkes det om «å spare på strømmen», men det hjelper lite når nettleien øker i takt med sparingen? Selvsagt er det leverandøren som kan ta den nettleien den behøver selv om man skifter selskap, strømmen er det det nære selskapet som leverer uansett, og om du bytter så skal nærselskapet som strømmen din leveres via som tar leveransen via sine linjer som bestemmer nettleien du må betale.

Kan ta ett eksempel. På fire måneder på sommeren bruker jeg på sommerhuset strøm for ca. kr. 500,-, men nettleien er da over kr. 1 100,-. Altså så lenge man sparer på strømtimene så øker nettleien. Det samme kan man vel si om husholdningen ellers også. Altså, selv om man etterisolerer boligen slik at strømforbruket går nedover så økes nettleien tilsvarende. Dette bør være mat for samferdselsministeren å ta tak i, eller blir ikke han heller mett nok? Som om det ikke er nok så kan det se ut for at jo mer «grissgrent» man bor eller har sitt paradis, så svir det i betalingen av forbruket på strøm når nettleien er tredoblet i forhold til bruken av den strømmen man bruker. Noen strømselskap er verre enn andre vil jeg nok tro, eller tar jeg feil?

Små partier vs. store partier i posisjon

Det blir vel det samme hvem som inntar regjeringskvartalet og Stortinget så lenge man glemmer hvem som stemte hva. At valgdeltakelsen stadig blir mindre og mindre er ikke vanskelig å skjønne. Det har med politikerforakten å gjøre. Hvem har skylden for det? Kan tenke meg at de store som har regjeringserfaring har sviktet så mange ganger at folket nå går lei. Pr. i dag kan ikke jeg se noen som har vilje eller at det er «tak nok i dem» for at noen skal få meg til stemmeurnene noe mer, ingen tar tak i viktige nok saker lengre, men tenker bare egen fordel. Folket kommer i andre rekken og glemmes så snart valget er opptelt, og de som stakk av med seieren har sydd sammen en regjering for å flå folket for mest mulige skatter og avgifter.

Skjønner at Norge trenger penger for å eksistere, men man trenger ikke ta de svakeste stilte som har minst fra før for å få kabalen til å gå i hop. Dette er både AP og H nærmest eksperter på, og Siv har nok lært samme leksa. For ikke å snakke om MDG, som helt går av skaftet så snart det snakkes bil og bilrelaterte utgifter for hvermannsen. Altså, man skal ikke forflytte seg de som bor på bygda de som skaffer dem maten de putter i munnen. Ikke rart at jeg for litt siden nevnte både hest og kjerre, med medbrakt møkkamåker med spade og at neseklype, ikke skulle være tillatt for andre enn passasjerer – og lukt-fjerner for medbrakte varer og anna gods.

Ja – ja. Noen politikere må ha tungt for å skjønne at folket trenger pengene sine sjøl til formål og den handelen som Norge kan tjene på for en fornuftig pris. Billig handel gir økt handel og derav bedre inntjening uten at avgifter skal forsure den handelen Norge trenger. I Spania er en flaske vann dyrere enn en liter bensin eller anna drivstoff, men her er begge deler dyrere enn folk ønsker el-biler eller ei. Det blir nok ikke lenge før el-bil-fyllingen av strøm kommer likt ut med bensin eller diesel, og hva da? Hvor skal man gjøre av batteriene som om sider må byttes? Blir ikke det et forsøplingsproblem? Og: Hvem skal ta seg av dette søppelet?