Fra Ellinors penn!

Molde. Publisert 28.10.2016
Av Ellinor Nerbø
Illus.foto: Colourbox

Hun har fortsatt fokus på samfunnsviktige saker. Her er flere som vår dyktige gjesteskribent Ellinor Nerbø i Molde er opptatt av.

Vårt ”Vann-politi”

Jeg må nesten le av ironien rettet mot justisministeren som ser ut for at han i fullt alvor vil ha brannvesenet som bygdepoliti. Min «bedre halvdel» sa dette slik; – «Har de mistet alt av vett og forstand»?? Jeg kunne heller ikke være mer enig. Nå ser det ut for at Anundsen har sett Nøkken på høylys dag. Illustrasjonen i «hovedinnlegget» der blandingen av en politibil og en brannbil ble illustrert satte smilemuskelen i godt lynne det må jeg si. Det må vel være dette som skal være det nye «blålysprosjektet» som det på bygdene i landet nå snakkes så mye om, slik at utkantstrøkene skal få ett «blålysprosjekt» å forholde seg til, eller har de mistet gangsynet fullstendig? En politioppgave er tilrettelagt for utdannede innen politioppgaver noe som er helt annerledes enn å slukke røyk og flammer. Ja – ja nå ser man hvem som styrer, det er noe her i nordvest vi kaller for HAUBOKK.

Statsbudsjettet, Siv og minstepensjonen

Trist og frustrert satt også jeg som minstepensjonist for å følge med på om minstepensjonen fikk noen lusne kroner i kompensasjon. Jeg hadde håpet at de som nå går over fra uførhetstrygd til alderspensjon kanskje skulle fått litt mer å rutte med, men nei da. Det ser ut for at prisstigning ikke forekommer for en minstepensjonist. Å havne midt mellom to stoler i «overgangen» vil dette for noen bli et bruttotap på hele fem tusen og fem hundre norske kroner, for noen muligens mer. Når man brutto før skatt ser at man likevel i netto taper over femten tusen for året, vil dette får noen konsekvenser. Pensjon var ikke nevnt med en eneste bokstav i budsjettfremlegget. Hvor smålig kan finansministeren bli?? Dette er regelrett skammelig.

De nye byggereglene

Etter den nye «bygningsloven» heter det at man kan bygge eller sette opp bygg inntil femti kvadratmeter helt til en meter fra nabogrensen. Dette være seg en garasje, uthus, naust, eller andre små bygg. Altså, man kan fritt bygge innenfor kvadratmetergrensen. Så har vi dette med naust da. Noen henger seg opp i denne ett-hundre-meters-regelen. Men gjelder dette for alle eller for noen som man evt. ikke liker trynet på? Skal man ha et regelverk som tillater å bygge inntil femti kvadrat så må dette gjelde alle? Noen som har satt opp grill-hus har fått beskjed fra kommunen at disse må fjernes og andre bygg i samme kategori har også fått samme beskjed. Begrunnelse har vert «manglende søknad». Noen kommuner har ikke fått med seg den nye bygningsloven. Det må være forstemmende å ha tanker om utvidelser på egen eiendom uten at man skal søke om absolutt alt. Det er jo Høyre som har fått i stand denne nye loven som tillater å bygge inntil femti kvadrat selv en meter fra naboen, hva er da problemet for kommuner? Men. Det er et stort men, for her går kommuner seg bort i flere byggesaker i det noen får bygge-klarering helt ned i fjøresteinene og andre som bygger på egen eiendom? I strandsoner er det unektelig penere med et naust selv om en «loftsetasje» er innredet eller ei, i motsetning at fjæra ser ut som en svinesti? Eller at noen lager seg en «kosestue» i form av et grill-hus til egen hygges skyld. Det er nok mye man kunne ha i tankene på egen eiendom, men det er nå engang slik at man tenker seg om minst to ganger før man legger i vei med bygg av ulik art etter den nye bygningsloven.

Solveig Horne støtter barnevernutbytte

Senterpartiets stortingskandidat fra Møre og Romsdal, Jenny Klinge, har spurt barneminister Solveig Horne hva angår utbytter av barnevernsarbeid ikke er det store interessante, for å tolke hennes svar. Solveig Horna har svart at det ikke er aktuelt å begrense muligheten for utbytte. Jeg leser dette svaret dit hen at her er barn fritt frem å selge til høystbydende med meget god fortjeneste. Altså barnehandel innen offentlig omsorg som gir en lukrativ inntekt. Hvordan barnet har det i dette er av mindre betydning. Det er nok prisverdig nok at Jenny Klinge tok opp temaet, men jeg tviler sterkt på at hennes parti ville ha «ekspertise nok» til å snu denne trenden. Med andre ord FRP går for barnehandel med god avkastning, samtidig vil Horne «måle kvaliteten» på institusjonene som om det vil hjelpe stort. Når dette er sagt så kan det se ut for at denne «trenden» har blitt så godt innarbeidet, at det skal nok svært mye til før barna står først og inntekten disse gir en kommer lengre bak. Her er altså omsorg gjort om i penger. Jo mer man har, jo bedre omsorg får barna. Hørt slikt tullprat fra en minister slik jeg har oppfattet dette? Det er ikke vanskelig å trekke denne formen for slutninger når man har «dollartegn» i øya, når man har en maktposisjon og «slår mynt på den» slik som Hornes uttalelser er det i Romsdals Budstikke. Der går ikke an å tolke svarene annerledes! Ikke rart at man etterlyser en skammekrok på Stortinget