Fra Ellinors sylskarpe penn

Publisert 11.1.2021
Foto: Colourbox

Pensjonstyveriet

Må si at de er flinke i å stjele de som sitter på stortinget (les. Trollungetinget) når man ser hva de har foretatt seg hva omhandler trygder for folk. Noen får bare så vidt det holder til saltet på poteten eller om man bruker ris til middagen sin.. Andre må vel snart ty til en tallerken grøt i hverdagen slik man gjorde det i 1700-tallet??? Men den gangen hadde man kornet selv og dyrket på egen jord.. Men man må nok si at dette ble en noe ensidig kost.. Hva gjorde så de barske nordmenn under krigen??

Ingen fra 1950 og de som er født etter den tid har peiling på levestandarden som blomstret opp etterpå, da svært mange som sitter på «Trolltinget» i dag og som fikk alt lagt til rette rett foran føttene deres bør i dag snakke ett ord i nedsettende vendinger om verken trygdede eller andre som dem ser «ned på»!! KOM ikke å si at dere ikke gjør det! Dette har fremkommet klart og tydelig i trygdeoppgjørene de siste tyve årene. Dette er rett ut sagt en skam at våre politikere ikke ser hva de gjør, har de også blitt rammet av «Trumpetismen»??? Blir det dette årets ny-ord???

Strømprisene til himmels?

Det skrives i norske aviser at strømprisen skal opp «fire-gangen», altså bli fire ganger høyere enn nå. Er det nå kommet dit hen at man må skaffe fyringspipe selv om det noen steder ikke er «lov»? Flere borettslag har ikke fyringsmuligheter og det blir nok problemer for enkelte beboere i slike boliger. Noen kan da komme i den situasjon at man må finne bolig med pipe og flytte dit. Dette kan resultere i at strømregningen til folk kan bli så høy som fire tusen i måneden … Hva tenker regjeringen med som ikke ser at dette blir feil? Altså. Det er ikke bare i USA at styringsmakten ser ut til å gå amok.

Ras med omkomne i Norge

Når man leter etter tider da det har gått ras i gjennomtidene som man har kunnet finne noe om, og summerer noen av dem opp, så er det ikke få man finner ut av. Hva gjelder Gjerdrum, så har dette skjedd før.. Også andre steder har ras gått, både som leireras, jordras, fjellras/jordskred, med eller uten flodbølger i tillegg. Jeg har funnet noe om en del, men der er sikkert flere enn dette. Får sitere en lang rekke:

1.= År 1768..Skeafallet i Sørum..16 mennesker mistet livet…ni fant man i Rømua. 7 overlevde men noen var skadde.

2.= År 1400= Olstad i Gjerdrum..hva som skjedde og annet vet jeg ikke..men historien forteller sikkert sitt.

3.=År 1345 = Gauldalsraset på Støren..500 døde..mulig leirras…

4.=År 1893 = Verdalsraset..116 omkom…leirskred.

5.= År 1936 = Loen-ulykken2. Stryn= 74 døde Fjell og flodbølge.

6.= År 1905= Loen-ulykken 1= 61 døde samme ulykkesform.

7.= År 1811= Arnafjordskredet i Vik..= 45 døde Fjell og jordskred.

8.= År 1934..= Tafjord-ulykken Norddal = 40 døde i fjell og flodbølge..

9.=År 1868..= Kletthammarskredet Oppdal= 32 døde i snøskred.

10.= År 1756 = Tjellafonna Tjelle..= 32 døde Fjell og flodbølge.

11.= År 1679 = Skyrstadskredet Ørsta.. = 28 døde snøskred.

12.=År 1679 = Valsetskredet Ørsta = 27 døde..= Snøskred.

13.= År 1770 = Otå-ulykken Ørsta ..= 27 døde.= Snøskred…+flodbølge.

14.= År 1625..= Duedalsskredet, Trondheim..= 20 døde..Leirskred.

15.= År= 1760..= Daleskredet i Rissa,..17 døde.= Leirskred.

16.= År= 1816..= Tillerfallet..Trondheim..=15 døde….Leirskred.

17.= År..= 1768..= Skeafallet..Sørum ..= 16 døde…Leirskred.

18.= År..= 1986..= Vassdalen i Troms..= 16 døde..= snøskred.

19.= År..1978 = 29.april..= Rissa-skredet..= 5 gårder forsvant i kvikkleireskred..døde = ???..

Dette husker sikkert noen om hvor mange som da eventuelt omkom.???

Dette husker sikkert noen om hvor mange som da eventuelt omkom? Så venter man bare på at Åkerneset i Stranda kommune skal rase ut, og da blir det en formidabel flodbølge som fyller hele Geirangerfjorden og andre fjordarmer helt ut til Ålesund, og det er estimert en flodbølge på mot 58 meter høy. Og da er dette meget farlig hvor bølgen kan røske med seg det denne kommer over. Man har flere ulykker i vente flere steder. Det stopper nok ikke opp med dette.

Så her er det bare for det norske folk å stålsette seg for noen triste nyheter – dessverre. Disse opplysningene om tidligere ulykker er summert opp i en annen nettavis sitt kommentarfelt.
(Resett).

Ellinor Nerbø