Fra Ellinors sylskarpe penn

Publisert 25.10.2021
Foto: Colourbox

Mangel på håndverkere

Nå ser man at å utdanne seg som snekker, rørlegger og elektriker har blitt håndverksfag som ikke frister i videregående utdanninger. Altså Norge mangler snekkere over hele landet. Selv ikke så lite som et vindusskift eller å bytte ut en bordkledning på et hus er nå blitt en håpløs sak.  For noen som enda har kunnskapen er det svært vanskelig å få en over i en båt for et stykke arbeid vitner om at mange av denne gruppen arbeidere er redd for å få saltvann på verktøyet selv om man har alt på stedet der et arbeidsoppdrag kunne gjennomføres slik at saltvann kunne unngås… Ja ja det hjelper lite om man har både vinduet på plass med alt som skal til, så uteblir snekkeren…man kjører ikke flere mil for non få timers arbeid. Altså man blir uten den fagkunnskapen man har behov for, altså et ugjort prosjekt som man må reise fra, selv om dette er aldri så nødvendig å få gjort noe med… Hva er det som får folk til å ikke velge håndverksfag?? Jeg bare spør…..

Den nye bygningsloven

Å forenkle lover i Norge er vel å si det på «Rema-språket» – det enkle er ofte det beste. ER det det? I all fall ikke alle steder ser det ut til. Solberg-regjeringen gjennomførte «nye løsninger» i bygningsloven hvor man kunne -ved byggemelding – og uten søknad inntil 50m2 og 1 meter fra nabogrensen-selv innenfor 100m-grensen-bare man ikke bygde i 30-m-beltet i strandsonen. Unntaket der er naust som det er naturlig at slikt bygges der når man har naustrett, eller har kjøpt nausttomt. Hele Norge er vel mer eller mindre «rammet av» dette med NLF-variantene- noe man burde fjerne fortere enn svint! Hva skal man med slike fastlåste stengsler i forvaltningen som ikke har annet for seg enn å lage krøll for folk, og at det er utviklingsdempende for folk som vil utvikle en eiendom på best mulig vis?? Noen pleier å si at det er kommunens personale på sine offentlige kontorer som noen ganger ser ut til å ha mistet noe av normalforstanden når man biter på påstander fra personer som kun er opptatt av å gjøre livet surt for andre -uten at man undersøker hvilket innhold som ligger bak??

Hva gjelder tinglyste rettigheter som følger en eiendom man har overtatt, så finns det mennesker som MÅ legge seg opp i saker man strengt tatt ikke har noe med-enten dette gjelder frimurere, kirketjenere, eller fut! I noen tilfeller gjelder også Hevdsloven eller også Servituttloven-altså man besitter dokumenter eller andre avtaler hvor også avtaleloven er gjeldende, så er fortsatt en rettighet en rettighet som ingen andre selv i et fellesområdekan rokke ved… Hvorfor skal man da på små plasser oppleve at det finnes mennesker som bevisst går inn for å gjøre livet surt for andre i bygda, og tar alle midler i bruk for det?? Vil noen bygge et uthus på inntil 50m2 så er ikke det noe som andre har noe med??  Man bygger vel ikke -for den som gjør det- for å tirre naboen- men for at man har et behov for dette bygget- tenker nå jeg da…. Hvorfor ellers skulle man bygge da?? Mange i Norge har vel den siste tiden satt opp bygg i den størrelsen uten problemer – selv i 100m-beltet nær sjøen uten problemer.. Men på mindre steder legger man merke til at der skapes det flere problemer enn man klarer å løse- selv en ny bygningslov tatt i betraktning. Det forteller meg at ny lover ikke virker og at man må ta «gamlemetoden» i bruk og sende inn søknad + tegning + nabovarsel-selv om dette nå er en saga bott, så har ikke alle kommunene fulgt med i timen da nye lover trådte i kraft, og henger etter…som om man kan tenke tanken på «lærevansker»??

Man kan non ganger lure på om ansatte for en jobb i kommuner har peiling på hvorfor de sitter der de gjør?? Utdannelse og kunnskap er nå en ting- men vett og forstand i jobben blir kanskje noe annet. Har man takket ja til en jobb i kommunen (eller andre offentlige instanser) og tiltrådt jobben- så har man vel for pokker også sagt ja på kommunens vegne?? Men noen steder ser og hører man at ansatte kanskje med eller uten nok utdannelse – så blir noen satt til en jobb man ikke helt skjønner konsekvensen av?? Man kan ikke signere en «kontrakt eller avtale» uten å vite hva man undertegner på – for deretter å påstå at det er kommunens ansvar når man selv er en deltaker i det ansvaret?? Slik går det for hver gang «nye koster» skal feie gulvet etter at den forrige gikk ut døren og at d nye kostene skulle feie bedre for hver gang man snakker med et nytt kosteskaft??

Midler fra Kulturminnefondet

Det er greit at det finnes et fond man kan søke midler fra for å ivareta hus som er verd å ta var på enten man bor daglig i dem eller man bruker dem tidvis. Hvorfor kan ikke kommuner som har slike bygg få tildelt midler som eiere kunne søke på midler fra selv om det ikke behøvde å gjelde så store beløp, men som en liten hjelp på veien for å bedre litt på tilstanden?? Tror nok ikke at privatpersoner er så kravstore at man mener at man skal få alt rett i lommen for en større kostnad enn nødvendig. Slik midler burde kanskje skje som bidrag og ikke som lån. Det står nok svært dårlig til med enkelte hus som hadde fortjent en bedre skjebne enn at det står å råttner på rot, når det er mulig å redde slike bygg.

Svært mange eier bygg man ikke skjønner at man er ansvarlig for og noen bryr seg ikke i det hele tatt… Slikt er bare trist.. Eiendommer som er over ett hundre år har slik status at det er kulturelle bygg som burde tas bedre vare på …fjøs inkludert.. I stedet for så river man det man burde ta var på som en gest til sine «forfedre» og heller tenke på hvilket slit de i sin tid hadde å livnære seg på og av… Det er skremmende å være vitne til  at forfedrene ikke tilgodesees bedre enn at tanken på «å rive skiten», og å mer eller mindre tilintetgjøre gamle arbeidsredskaper som er av antikk-kvalitet går til dundas i gress og fukt og forvitrer..Dette er nesten til å rive av seg håret for…så umåtelig trist. Historie forsvinner og går derved i glemmeboken eller på et bål, som bare kan ansees som kriminelt slik jeg ser det…

Ellinor Nerbø.