Fra Ellinors sylskarpe penn

Publisert 23.3.2022
Foto: Colourbox

Det skrives nå i mange aviser på nett og kanskje også i papirutgaver og, at norske bønder nå bør ta deler av jordsmonnet til produksjon av hvete. Non tar oppfordringen, men blir det nok? Noen tar også bygg på gården sin til lagring av dette kornet. Man vet også at mange som før drev med melkeproduksjon gikk over til å styrte med ammedyr, altså kjøttproduksjon i stedet. Mange av disse kan godt kombinere dette med noe mindre dyrehold og erstatte dette med kornproduksjon der sånt kan ligge til rette for det.

Folk som har et småbruk (ikke de helt små), men noe større har også muligheten til potetproduksjon, grønsaksproduksjon etc, så er det matsikkerhetsproduksjon. Men. Noen steder der jordsmonnet er av ypperlig kvalitet for slikt men so ligger litt ugreit til på grunn av at man får vansker med leveranse av slikt blir dette bare liggende brakt. Dette er bare trist, når man ser at å ta nedlagte bruk i ny produksjon , så legger man ikke til rette for det. Kostnaden blir for stor. Hvem skal man skylde på da?? Jo. STATEN all den tid det ikke legges til rette for å gjøre det ..Men nå er det vel ikke bare hvete man nå ser blir mangelvare??Andre kornsorter kan også treffe samme skjebne.

Norge hadde nok selvforsyning men med økte innvandringer over tid, så har vi tredoblet folketallet her og enda mer og flere vil nå komme hit, og da trengs det også mer mat, mer husrom, mer og større kostnader som følgesvenn. Ergo får man flere munner å mette og hva gjør så myndighetene med det?? Kan man i en gitt situasjon da opplev å få matrasjonering for folket som da omhandler oss alle?? Prisen på drivstoff er nå så høy at man kan ane konturene av drivstoffrasjoneringer som også går ut over mathandelen i utsatte steder?? Det er heller ingen umulighet.

I utkantstrøk med få fastboende og hvor man er avhengig av bil uansett, så får dette ringvirkninger man ikke har sett og tenkt over. Man tenker at det meste folk trenger er det gangavstand til. Slik er ikke virkeligheten. Matproduksjon skjer ikke midt på Karl Johan, men på bygda?? Ergo blir det dyrt å drive, og hvor er da myndighetene når man ber om mer kornproduksjon om dette ikke kal produseres i utkantstrøk..les: på bygda!! Gi bonden livsvilkår for ønsket om å produsere mat enten det gjelder kjøtt, poteter, grønsaker eller kornsorter!

Ellinor Nerbø