Fra Terje Haugoms tastatur

Publisert 25.10.2021
Foto: Privat innfelt/Colourbox

Støtter Vedum mht. 2030!

Det hevdes fra ateistisk hold at feiring av kristendommens inntreden i 1030 ikke bør feires i 2030, slik SP-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ha festet i rød-grønn regjeringserklæring. Dette vitner om mangel på respekt overfor hva kristendommen og kristen tro har hatt – og har – å si for norsk kultur gjennom tusen år. At noen har valgt å ta avstand fra Gud, Jesus og alt den kristne tro har betydd – og fremdeles betyr – for flertallet av nordmenn, får være den enkeltes egen sak. Når deres dag er kommet, må de selv ta de konsekvenser Bibelens budskap forteller helt klart om. (Joh. 3,16) Vi skal være stolte av korset i vårt norske flagg, som også de andre nordiske land og England også har. Vi skal være stolte av våre mange kirker og gudshus, bedehus o.a., hvor troende – men også tvilende – har fått støtte og hjelp i livet, som kan være tungt for mange. Det er derfor mange norske politikere – med trygt ankerfeste i norsk kulturhistorie – som vil støtte SP-lederen i dette. At det er mange religiøse tros-samfunn i Norge, er helt rett. Men kristendommen har en særstilling i vårt fredelige land! Og det skal den ha! I denne sak bør ekte nordmenn ikke være i tvil. Hvor i den kristne troslære kreves det f.eks. dødsstraff, hugging av legemsdeler, steining osv.? Nei, vi får gode eksempler på hvordan vi skal leve i fred med våre med-mennesker. Med dette som bakteppe kan vi med rette forstå hvorfor vi har det så godt i Norge! Og det bakteppet er ekte nordmenn beredt til å kjempe for! Det bør også de folkevalgte være!

Markeringsbehov

Byråden vil ha null-utslippssone i Bergen Sentrum. Selv om dagens bilpark ikke lukter noe som helst – hvis man da ikke er utstyrt med super-nese! Men si meg, byråd Bakke, – er det noe bedre da at hvor du enn ferdes i Sentrum – særlig på kveldstid – stinker det en blanding av hvitløk og stekt løk rundt Torget og Torgalmenningen? For noen kan det være vel så plagsomt! Når man kommer hjem, må yttertøyet luftes! Ærlig talt, byråd Bakke, vil du bli noe inn i h …… upopulær, så skap slike aldeles unødvendige problemer for folk med vanlige biler! Du redder hverken klimaet på Jorden eller Bergen by med sånt tull! Dette markeringsbehovet ditt bør du anvende på en måte som tjener folket, ikke plager dem!

Drivstoffprisene!

Skam deg, Erna Solberg! Drivstoffprisene er nå totalt uakseptabelt høye! Du må forstå at det er ikke bare familier som trenger bilen sin. Noen av oss er nemlig enslige og pensjonister! CO2-avgift og klima-panelet kan du stikke opp en viss plass! Det du praktiserer nå på stumpene av din karriere som statsminister, er renspikka MDG-politikk! Høyre-velgere må forstå dette! Helt trynings!

Vår NYE finansminister – Trygve Slagsvold Vedum (leder, SP) – har sett seg kraftig lei på prisutviklingen på drivstoff til historisk normale biler. Nå setter vi – velgerne o.a. – vår lit til at du Vedum fjerner hele CO2-avgifts-tullet, og får prisen på diesel og bensin ned på 12 kr. literen! Hvis ikke Norge har råd til å yte såpass tilbake til oss skattebetalere fra vårt felles arvesølv fra norsk sokkel, er det noe riv ruskende galt opptil flere steder! Dette klima-maset går over alle støvleskaft! Dette tullet gjør Erna Solberg for å få sin stjerne i boken i Brüssel! Folk må selv ha lov til å velge den biltype og det drivstoff de så trenger, uten å gå fra gård og grunn! Og uansett hva de grønne pampene påstår!

Nå ser de!

Sverige var raus med å ta imot flyktninger i tusenvis. Nå ser de resultatene! Gjengdrap, vold, ran i bøtter og spann. Med på lasset fulgte en hurv med døgenikter, som ikke gjør annet for samfunnet enn ren faenskap! Vi har politikere i Norge som advarte mot konsekvenser av slik overdreven «hjerterom og husrom». Nå ser svenskene følgene av dumsnill politikk! Virkemidler som fengsel på reell livstid eller direkte utsending uten rettssak har de ikke, så det pandemien ikke rensket ut, det klarer drapsgjengene – og ingen trenger lure på om det er etniske svenske borgere som utfører djevelskapen!

Terje Haugom.