Fra Terjes tastatur

Publisert 5.5.2021
Foto: Privat (Innfelt Colourbox)

Elbil og Utopia.

Elbilforeningens leder ser fram til at 80 % av Norges bilpark skal være elektrisk. Det kommer aldri til å skje. For det første er den desidert største del av norske bilister fremdeles trofaste tilhengere av diesel- og bensinbiler, og det vil neppe endre seg vesentlig. For det andre går det opp for flere og flere at langtur med de fleste elbiler fremkaller angst for om en rekker fram til neste ladestasjon. For det tredje har de som følger med i timen fått med seg at elbiler og deres produksjon forurenser mer og krever mer energi enn «fossilbiler», de sliter mer asfalt enn andre pga. ca. dobbel vekt osv. For det fjerde er det slik, at når etterspørselen til strøm og ladepunkter vokser, går prisene oppover. Og for det femte har politikerne innsett hva Norge taper på avgiftskutt til elbiler, så nå kommer momsen og alle de avgiftene vi andre har betalt hele tiden – i solidaritetens navn. Som sjette punkt vil være, at ingen ønsker flere atomkraftverk – og vindmøller på alle fjelltopper, bare for at flest mulig skal kjøre elektrisk! Så, Elbilforeningen – velkommen til Utopia!

Går det an?

I Stortingets spørretime onsdag stilte Sylvi Listhaug (FRP) et betimelig spørsmål til statsminister Erna Solberg (H): Hvorfor er det slik at et europeisk lege-ekspertpanel har godkjent mange gode medisiner mot farlige sykdommer, medisiner som bl.a. har kurert kreft, og dette for flere år siden, – men det norske «ekspertpanelet» har enda ikke godkjent slike livsforlengende medisiner til bruk i Norge? Statsministeren ga uttrykk for at hun stolte på norske eksperter, og at slik behandling nok ville medføre kostnader …

Alvorlig talt! For det første må norske «medisin-eksperter» slutte å tro at deres vurderinger er så mye bedre enn kollegenes i Europa, og derfor lar alt nytt ligge på vent, mens det «utredes» og «dokumenteres» i årevis, før de kan tenke seg å la norske, fortvilte pasientgrupper få prøve medisin som reddet europeiske borgeres liv for fem år siden!

For det andre – når det gjelder adekvat medisinsk behandling som kan redde og forlenge liv, og kurere alvorlige sykdommer, – er det uhørt å bringe ordet «kostnader» på banen i det hele tatt! I Norge har vi råd til – i første rekke – å gi våre egne borgere den medisin og behandling som trengs! Vi sender milliarder ut av landet i alle retninger, også med høy sigarføring. La oss alle håpe at vår kommende regjering innser at det er både rett og viktig å feie for egen dør, før vi feier for andre! Og i tillegg – norske «eksperter» må være langt raskere til å feste lit til sine europeiske kolleger! Det handler om liv og livskvalitet! De endringer som må til i denne prosessen, bør skje snarest! Norske «eksperters» praktisering av janteloven er en skandale!

Sentrums dødskamp.

Oslo sentrum – en gang et levende sentrum, med handel, og trivelig bo- og arbeidsmiljø. Så kommer et av de mest bilfiendtlige mennesker til makten som byråd. Et gedigent feilgrep fra velgernes side! Verdenshistorien kjenner mange eksempler på maktsyke personer, både innen politikk og religion. Vi vet hvordan maktsyke og blind tro på egen overbevisning tok livet av 6 millioner jøder. I USA har vi flere eksempler på religiøse ledere (guruer) som har overbevist sine trosfeller om at det beste bare kunne oppnås ved kollektivt selvmord.

Ikke alle med hinsides tro på egne idéer går så langt. Men likevel – i vår hovedstad har vanlige mennesker fått oppleve hvordan en byråd fra MDG har utøvd sin gjerning i den grad, at det gjør livet surt og håpløst for tusener av beboere, arbeidstakere, varehandel og transport. 5000 parkeringsplasser er fjernet, flotte trær som skapte trivsel og miljø er fjernet – utelukkende for å gi plass til byrådens sykelige krav til sykkel-traséer overalt. Og – nå vil samme parti bygge fortetningsblokker uten parkeringsplasser! Uten bilen stopper jo Norge – det er MDG helt stokk blind for!

Stortingspolitikere er rystet og sinte, folk er oppgitte, og byråden og hennes medsammensvorne durer videre for å bli kvitt all biltrafikk i hovedstaden, med blind tro på at Oslo skal bli syklistenes og fotgjengernes Mekka. MDG-viruset har allerede spredd seg eksempelvis til Bergen, hvor det ligger an til et liknende utbrudd. Maktmisbruk og dyp uforstand satt i system, initiert av personer med et sykelig hat overfor motoriserte kjøretøy, og blind tro på det de selv kaller «miljøvennlig politikk». I virkeligheten framstår dette som en halv-religiøs ideologi, som mennesker med lav virkelighets-forståelse lar seg bondefange av. Kun stemmesedler ved valgene kan gjøre slutt på slike overgrep mot demokrati og sunn fornuft. Fornuftige borgere i Oslo og Bergen må bruke sunn fornuft ved de kommende valg, dersom byene skal overleve – og borgernes mulighet for å bruke sin bil – som det de var, før ulykken.

Terje Haugom, samfunnsdebattant.